Nahoru

Projekt „Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy III”

Naší škole byl schválen projekt „Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy III” (Erasmus+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání, projekt 2018−1−CZ01−KA102−047414). Pro studenty vyšší odborné školy jsou určeny stáže v Irsku a v Portugalsku v těchto termínech:

 1. Září 2018 − Irsko
  • 4týdenní stáž pro 6 studentů VOŠ oborů Účetnictví a finance, Personální řízení, Veřejná správa
    
 2. Září až listopad 2018 − Portugalsko
  • 3měsíční stáž pro 1 studenta VOŠ oborů Účetnictví a finance, Personální řízení, Veřejná správa
    
 3. Září 2018 až duben 2019 − Portugalsko
  • 7měsíční stáž pro 1 studenta VOŠ oboru Personální řízení (stáž se v prosinci přerušuje na 2 týdny vánočních svátků)
    
 4. Květen až červen 2019 − Irsko
  • 4týdenní stáž pro 2 studenty VOŠ oborů Účetnictví a finance, Personální řízení, Veřejná správa
    

Na stáže se mohou hlásit studenti denní i dálkové formy a absolventi do jednoho roku od ukončení studia.

Z prostředků projektu jsou účastníkům hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravu a pojištění.

Na každé přihlášce je uveden termín pro odevzdání. Společně s přihláškou odevzdejte i motivační dopis (v českém jazyce), ve kterém zdůvodníte, proč byste měli být vybráni jako účastníci stáže.

Zde si můžete stáhnout přihlášku na stáž:
Irsko (září 2018) docx pdf
Portugalsko (3 měsíce) docx pdf
Portugalsko (7 měsíců) docx pdf