Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z TECHNOLOGIE

Studijní obor:   RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Historie zpracování masa; Současný stav oboru zpracování masa a jeho výhled do budoucnosti
 • Bourárna; Strojní vybavení; Separace; Mělnění a míchání masných výrobků na kutrech a míchačkách; Příprava výrobních mas k míchání; Doprava díla k narážkám
 • Plemena prasat; Tepelné opracování masných výrobků
 • Vedlejší jatečné produkty; Charakteristika drobných masných výrobků, vařených výrobků a specialit
 • Solení masa a masných výrobků; Charakteristika měkkých salámů, výrobků z koňského masa, výrobků pro reprezentační účely a výrobků z domácí zabíječky
 • Dělení vepřového masa; Zmrazování masa
 • Dělení hovězího masa; Narážení masných výrobků; Popište moderní narážku; Příprava obalů k narážení
 • Konzervační metody; Překážkový efekt; Trvanlivost; Organizace masné výroby ve velkém masokombinátu, v privatizovaných výrobnách a ve školních dílnách
 • Zchlazování masa a drobů; Možné závady; Charakteristika trvanlivých salámů, uzených mas, aspikových výrobků a pečených výrobků
 • Získávání a rozebírání střev; Odhleňování a sdírání; Bezpečnost práce v oboru; Zdroje a příčiny úrazů; Ochranné pomůcky; Čistící a dezinfekční prostředky; Sanitace v masném průmyslu a její mechanizace; Deratizace
 • Výroba trvanlivých salámů teplou cestou; Způsoby ošetření střev solením, třídění střev
 • Všeobecné zásady výroby tepelně neopracovaných masných výrobků; Kůže jatečných zvířat; Konfiskáty
 • Pomocné suroviny – mléko, mouka, škrob, vejce, vývar z částí, které obsahují kolagen; PSE a DFD masa
 • Obaly masa a masných výrobků; Technologický a distribuční obal; Postmortální změny v mase
 • Veterinární dozor v masném průmyslu; Barva masa, vlivy působící na rychlost prosolení; Solení masa
 • Problematika welfare v oboru zpracování masa; Kolagenní obaly, jejich vlastnosti, výroba a použití
 • Organizace expedice masa a masných výrobků; Požadavky na expediční halu a expediční zařízení; Omračování jatečních zvířat
 • Zpracování masa divoce žijících zvířat; Pomocné suroviny – cukr, polyfosfáty, kyselina askorbová, sója
 • Zpracování tuků živočišného původu; Nákup jatečních zvířat v historii, současnosti a budoucnosti
 • Uzení; Kouř, teplota pyrolýzy, způsoby uzení; Paření prasat, stahování kůží, vykolování
 • Fáze uzení; Komorové a tunelové udírny; Zdravotní hledisko uzení; Ekologické udírny; Pomocné suroviny – koření, krevní plazma, startovací kultury, strouhanka, kroupy, glukono–delta–lakton
 • Přeprava na jatky a předporážkové ustájení; Balení masa a masných výrobků
 • Zpracování hrabavé drůbeže; Přehled plemen skotu a jeho charakteristika
 • Složení masa; Zdroje masa v ČR a ve světě; Vykrvování, vlastnosti a využití krve
 • Sarkoplazmatické, myofibrilární a stromatické bílkoviny v mase; Intravitální vlivy

 

V Praze dne 22. září 2021