Nahoru

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2018/2019

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
1. ročník dálkového studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2018/2019
 
--- do 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu zaplatit školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
--- v době 1. konzultace (dle rozvrhu) - zápis ke studiu
do 12. října žádosti o uznání atestů (na zimní i letní období)
do 28. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2018/2019
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 28. února potvrzení o zaměstnání nebo mateřské dovolené, odevzdat na studijní oddělení
do 21. června do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení