» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2017/2018

 

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
1. ročník dálkového studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2017/2018
 
--- do 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu zaplatit školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
--- v době 1. konzultace (dle rozvrhu) - zápis ke studiu
do 26. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2017/2018
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 28. února potvrzení o zaměstnání nebo mateřské dovolené, odevzdat na studijní oddělení
do 22. června do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení