Nahoru

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2019/2020

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
1. ročník denního studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2019/2020
 
--- do 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu zaplatit školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
2. září 8:00 h - zápis ke studiu
do 11. října žádosti o uznání atestů (na zimní i letní období)
do 27. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2019/2020
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 15. dubna smlouvy na praxi – na dva měsíce, odevzdat na studijní oddělení
 * tři vyhotovení smluv s originály podpisů
       (pokud je smlouva na oba měsíce s jednou firmou)
    nebo šest vyhotovení smluv s originály podpisů
       (pokud jsou smlouvy na praxi na každý měsíc zvlášť s jinou firmou)
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
 VZOR vyplnění dat absolvování praxe:
 a to v termínech níže uvedených, a smluvní strany jsou vázány ujednáními vyplývajícími z této smlouvy:
 a) 1. 6. – 26. 6. 2020 pro 1. ročník
 b) 1. 9. – 25. 9. 2020 pro 2. ročník
 c) --------------------- pro 3. ročník
do 29. května do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení