» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2017/2018

 

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
1. ročník denního studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2017/2018
 
--- do 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu zaplatit školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
1. září 8:00 h - zápis ke studiu
do 26. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2017/2018
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 16. dubna smlouvy na praxi – na dva měsíce, odevzdat na studijní oddělení
 * tři vyhotovení smluv s originály podpisů
       (pokud je smlouva na oba měsíce s jednou firmou)
    nebo šest vyhotovení smluv s originály podpisů
       (pokud jsou smlouvy na praxi na každý měsíc zvlášť s jinou firmou)
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
 VZOR vyplnění dat absolvování praxe:
 a to v termínech níže uvedených, a smluvní strany jsou vázány ujednáními vyplývajícími z této smlouvy:
 a) 28. 5. – 22. 6. 2018 pro 1. ročník
 b) 3. 9. – 27. 9. 2018 pro 2. ročník
 c) --------------------- pro 3. ročník
do 25. května do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení