Nahoru

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2019/2020

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
2. ročník dálkového studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2019/2020
 
--- v době 1. konzultace (dle rozvrhu) - zápis ke studiu
do 11. října žádosti o uznání atestů (na zimní i letní období)
do 15. října školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 18. listopadu přihlášky k výuce modulů pro letní období, odevzdat vedoucímu studijní skupiny (UFI, PEŘ, VES, PMF)
do 27. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2019/2020
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 28. února potvrzení o zaměstnání nebo mateřské dovolené, odevzdat na studijní oddělení
do 28. února přihlášky k výuce modulů pro 3. ročník, odevzdat vedoucímu studijní skupiny
do 15. dubna přihláška k Absolventské práci, odevzdat vedoucímu Semináře k absolventské práci
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
do 26. června do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení