Nahoru

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2018/2019

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
2. ročník dálkového studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2018/2019
 
--- v době 1. konzultace (dle rozvrhu) - zápis ke studiu
do 12. října žádosti o uznání atestů (na zimní i letní období)
do 15. října školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 19. listopadu přihlášky k výuce modulů pro letní období, odevzdat vedoucímu studijní skupiny (mimo PTB)
do 28. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2018/2019
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 28. února potvrzení o zaměstnání nebo mateřské dovolené, odevzdat na studijní oddělení
do 1. března přihlášky k výuce modulů pro 3. ročník, odevzdat vedoucímu studijní skupiny
do 15. dubna přihláška k Absolventské práci, odevzdat vedoucímu studijní skupiny
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
do 21. června do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení