Nahoru

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2018/2019

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
3. ročník dálkového studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2018/2019
 
--- v době 1. konzultace (dle rozvrhu) - zápis ke studiu
do 12. října žádosti o uznání atestů (na zimní i letní období)
do 15. října školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 28. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2018/2019
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 28. února potvrzení o zaměstnání nebo mateřské dovolené, odevzdat na studijní oddělení
do 2. dubna metadata k Absolventské práci do programu GraduSet
do 2. května do 15:00 h - Absolventská práce v listinné podobě, odevzdat na studijní oddělení
    1x vazba v tvrdých deskách (POZOR na správnost titulní strany)
    průběh zpracování ABS práce
do 10. května digitální verze Absolventské práce do programu GraduSet
do 27. května oponentský posudek, odevzdat na studijní oddělení
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
do 7. června do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
do 12. června poslat prezentaci k obhajobě na email: keindl@podskalska.cz