Nahoru

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2019/2020

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
3. ročník dálkového studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2019/2020
 
--- v době 1. konzultace (dle rozvrhu) - zápis ke studiu
do 11. října žádosti o uznání atestů (na zimní i letní období)
do 15. října školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 27. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2019/2020
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 28. února potvrzení o zaměstnání nebo mateřské dovolené, odevzdat na studijní oddělení
do 20. března metadata k Absolventské práci do programu GraduSet
do 4. května do 15:00 h - Absolventská práce v listinné podobě, odevzdat na studijní oddělení
    1x vazba v tvrdých deskách (POZOR na správnost titulní strany)
    průběh zpracování ABS práce
do 7. května digitální verze Absolventské práce do programu GraduSet
do 25. května oponentský posudek, odevzdat na studijní oddělení
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
do 5. června do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
do 5. června poslat prezentaci k obhajobě na email: keindl@podskalska.cz