Název:

 

Rozhodnutí ředitele školy

č. 05/2015/1

Předmět:

Směrnice ke vstupu do budovy v Navrátilově ulici

 

 

 

Jméno

Útvar

Datum

Podpis

Vydavatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Formální kontrola

Hana Pavlůsková

101

 

 

Zpracovatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Schváleno

 

 

Datum vydání

Platnost od

Platnost omezena do

Celkový počet stran textu
včetně vložených příloh

Počet volných
příloh MS Excel

1. února 2015

1. března 2015

- - - - -

2

0

 

Rozdělovník:

*        100, 200, 300, 400, 500

*        správce vnitřních předpisů školy

 


 

S platností od 1. března 2015 mohou do budovy školy vstupovat pouze žáci a zaměstnanci školy, kteří se kdykoliv mohou prokázat studijním průkazem nebo průkazem zaměstnance školy. Ostatní osoby mohou vstoupit do budovy pouze jako návštěva, která se registruje v sekretariátu školy umístěném ve 2. patře. Všechny osoby vstupující do budovy berou na vědomí, že nesmějí vstupovat do školy s jakýmikoliv střelnými, výbušnými, bodnými nebo sečnými zbraněmi, v opačném případě budou vykázány ze školy, případně za asistence policie.

Zaměstnanci a žáci školy:

Jsou povinni nosit u sebe čipovou kartu, která slouží ke vstupu do budovy školy. Zaměstnanci ani žáci školy nesmí do budovy pouštět osoby, které jsou jim neznámé. Pokud žák zapomene čipovou kartu, bude vpuštěn do budovy pracovnicí v sekretariátu školy a zaeviduje se v sekretariátu v příslušné dokumentaci. Při opakování této skutečnosti se jedná o opakované porušování školního řádu.

Návštěvy:

Každá návštěva musí při vstupu do budovy zazvonit na službu v sekretariátu, ohlásit se a vyčkat pokynů pracovnice. Následně se musí v sekretariátu zaevidovat v knize návštěv. V případě neoprávněného vniknutí do budovy školy může být osoba vykázána z budovy školy. Pokud neuposlechne, bude tato skutečnost oznámena Policii ČR.