Název:

 

Rozhodnutí ředitele školy

č. 04/2015/1

Předmět:

Směrnice ke vstupu do budovy v Podskalské ulici

 

 

 

Jméno

Útvar

Datum

Podpis

Vydavatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Formální kontrola

Hana Pavlůsková

101

 

 

Zpracovatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Schváleno

 

 

Datum vydání

Platnost od

Platnost omezena do

Celkový počet stran textu
včetně vložených příloh

Počet volných
příloh MS Excel

1. února 2015

1. března 2015

- - - - -

2

0

 

Rozdělovník:

*        100, 200, 300, 400, 500

*        správce vnitřních předpisů školy

 


Směrnice ke vstupu do budovy v Podskalské ulici

S platností od 1. března 2015 mohou do budovy školy vstupovat pouze osoby, které se prokážou průkazem zaměstnance školy, studijním nebo žákovským průkazem, popř. žákovskou knížkou. Ostatní osoby mohou vstoupit do budovy pouze jako návštěva, která se registruje ve vrátnici školy. Všechny osoby vstupující do budovy berou na vědomí, že nesmějí vstupovat do školy s jakýmikoliv střelnými, výbušnými, bodnými nebo sečnými zbraněmi, v opačném případě budou vykázány ze školy, případně za asistence policie.

Zaměstnanci školy:

Jsou povinni při vstupu do budovy na adrese Podskalská 10, Praha 2 předkládat bez vyzvání průkaz zaměstnance vrátnému u vchodu do budovy školy. V případě zapomenutí průkazu, musí svůj příchod evidovat v sešitu umístěném ve vrátnici „Záznamy vstupu žáků, studentů a zaměstnanců bez dokladu“.

Žáci a studenti školy a žáci docházející na oběd z jiných škol:

Jsou povinni při vstupu do budovy na adrese Podskalská 10, Praha 2 předkládat bez vyzvání žákovský nebo studijní průkaz, popř. žákovskou knížku otevřenou na stránce s fotografií žáka či studenta vrátnému u vchodu do budovy školy. V případě zapomenutí průkazu, musí svůj příchod evidovat v sešitu umístěném ve vrátnici „Záznamy vstupu žáků, studentů a zaměstnanců bez dokladu“. Při opakování této skutečnosti se jedná o porušování školního řádu.

Návštěvy:

Každá návštěva se musí zaevidovat v „Knize návštěv“ umístěné ve vrátnici školy a vyčkat pokynů vrátného, zda může pokračovat do určeného místa nebo má vyčkat příchodu příslušného zaměstnance.