Nahoru

Učební plán - školní rok 2021/2022

Podnikání malých a středních firem — Denní studium
Podnikání malých a středních firem — Dálkové studium
Podnikání malých a středních firem — Přiřazené kredity

Studijní obor 63-41-N/32
Podnikání malých a středních firem

Hodinové dotace denního studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:262829252524157
První cizí jazyk I - VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I - VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v 1. cizím jazyce I - VI 0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ12
Podnikání malých a středních firem I-VI (A)2 Zk2 Zk2/2 Zk2/2 Zk1/1 Zk1/1 Zk16
Personální řízení I-II2 KZ2 KZ--------4
Daně I-II----1/1 KZ1/1 KZ----4
Techniky vedení a řízení lidí I-II--------2 KZ1/1 KZ4
Management2 KZ----------2
Procesní řízení------2 Zk----2
Marketing--2 KZ--------2
Organizační řízení--2 KZ--------2
Organizační chování----2 KZ------2
Znalostní management--------2 Zk--2
Strategický management----------2 Zk2
Mikroekonomie2 KZ----------2
Makroekonomie--2 KZ--------2
Psychologie I-II2 KZ2 KZ--------4
Mezinárodní obchod----------2/1 KZ3
Profesní etika a etiketa I-II----2 KZ1/1 KZ----4
Interkulturální management I-II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Právo I-VI (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk12
Popisná statistika----1/1 Zk------2
Aplikovaná statistika ------1/1 Zk----2
Účetnictví podnikatelských subjektů I-II1/1 KZ1/1 KZ--------4
Financování podniku--2 KZ--------2
Ekonomika práce a odměňování----1/1 KZ------2
Evropská ekonomická integrace----2 KZ------2
Prezentační a komunikační techniky I-II0/2 z0/2 KZ--------4
Tabulkové a databázové programy----0/2 z------2
Kancelářské systémy------1/1 z----2
Podnikové informační systémy I-II--------0/2 z0/2 z4
Praktikum verbální komunikace----0/1 KZ------1
Seminář k absolventské práci I -III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Projektové řízení1/1 Zk----------2
Hodnocení výkonnosti podniku--------2 KZ--2
Kvantitativní metody řízení a rozhodování --------1/1 KZ--2
Praxe--4 týdny4 týdny4 týdny4 týdny--
Povinně volitelné moduly:0002226
Účetnictví na počítači--------0/2 KZ--2
Daňová evidence------1/1 KZ----2
Harmonizace účetnictví----------2 KZ2
Kreativní myšlení------1/1 KZ----2
Public Relations----------1/1 KZ2
Psychologie organizace--------1/1 KZ--2
SOUČET:262829272726163
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 63-41-N/32
Podnikání malých a středních firem

Hodinové dotace dálkového studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:11010511010595100625
První cizí jazyk I - VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Druhý cizí jazyk I - VI10 KZ10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk10 KZ60
Komunikace v 1. cizím jazyce I - VI 5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ30
Podnikání malých a středních firem I-VI (A)15 Zk10 Zk15 Zk15 Zk15 Zk15 Zk85
Personální řízení I-II10 KZ10 KZ--------20
Daně I-II----10 KZ10 KZ----20
Techniky vedení a řízení lidí I-II--------10 KZ10 KZ20
Management5 KZ----------5
Procesní řízení------10 Zk----10
Marketing--5 KZ--------5
Organizační řízení--5 KZ--------5
Organizační chování----5 KZ------5
Znalostní management--------5 Zk--5
Strategický management----------10 Zk10
Mikroekonomie10 KZ----------10
Makroekonomie--10 KZ--------10
Psychologie I-II5 KZ5 KZ--------10
Mezinárodní obchod----------10 KZ10
Profesní etika a etiketa I-II----5 KZ10 KZ----15
Interkulturální management I-II--------5 KZ10 KZ15
Právo I-VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Popisná statistika----10 Zk------10
Aplikovaná statistika ------10 Zk----10
Účetnictví podnikatelských subjektů I-II10 KZ10 KZ--------20
Financování podniku--5 KZ--------5
Ekonomika práce a odměňování----10 KZ------10
Evropská ekonomická integrace----5 KZ------5
Prezentační a komunikační techniky I-II10 z10 KZ--------20
Tabulkové a databázové programy----10 z------10
Kancelářské systémy------10 z----10
Podnikové informační systémy I-II--------5 z5 z10
Praktikum verbální komunikace----5 KZ------5
Seminář k absolventské práci I -III------5 z10 z5 z20
Projektové řízení10 Zk----------10
Hodnocení výkonnosti podniku--------5 KZ--5
Kvantitativní metody řízení a rozhodování--------5 KZ--5
Praxe1 týden1 týden1 týden1 týden1 týden1 týden
Povinně volitelné moduly:000510520
Účetnictví na počítači--------10 KZ--10
Daňová evidence------5 KZ----5
Harmonizace účetnictví----------5 KZ5
Kreativní myšlení------5 KZ----5
Public Relations----------5 KZ5
Psychologie organizace--------10 KZ--10
SOUČET:110105110110105105645
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 

Studijní obor 63-41-N/32
Podnikání malých a středních firem

Kreditní hodnocení modulů

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:293131262730174
První cizí jazyk I - VI (A)33333318
Druhý cizí jazyk I - VI33333318
Komunikace v 1. cizím jazyce I - VI 22222212
Podnikání malých a středních firem I-VI (A)44444424
Personální řízení I-II22--------4
Daně I-II----22----4
Techniky vedení a řízení lidí I-II--------224
Management2----------2
Procesní řízení------2----2
Marketing--2--------2
Organizační řízení--2--------2
Organizační chování----2------2
Znalostní management--------2--2
Strategický management----------22
Mikroekonomie2----------2
Makroekonomie--2--------2
Psychologie I-II22--------4
Mezinárodní obchod----------33
Profesní etika a etiketa I-II----22----4
Interkulturální management I-II--------224
Právo I-VI (A)33334420
Popisná statistika----2------2
Aplikovaná statistika------2----2
Účetnictví podnikatelských subjektů I-II22--------4
Financování podniku--2--------2
Ekonomika práce a odměňování----2------2
Evropská ekonomická integrace----3------3
Prezentační a komunikační techniky I-II22--------4
Tabulkové a databázové programy----2------2
Kancelářské systémy------2----2
Podnikové informační systémy I-II--------224
Praktikum verbální komunikace----1------1
Seminář k absolventské práci I -III------1113
Projektové řízení2----------2
Hodnocení výkonnosti podniku----------22
Kvantitativní metody řízení a rozhodování--------2--2
Praxe--4 týdny4 týdny4 týdny4 týdny--
Povinně volitelné moduly:0002226
Účetnictví na počítači--------2--2
Daňová evidence------2----2
Harmonizace účetnictví----------22
Kreativní myšlení------2----2
Public relations----------22
Psychologie organizace--------2--2
SOUČET:293131282932180