Nahoru

Učební plán - školní rok 2019/2020

Potravinářská technologie a biotechnologie — Denní studium — 3. ročník
Potravinářská technologie a biotechnologie — Přiřazené kredity — 3. ročník
Potravinářská technologie a biotechnologie — Denní studium — 1. až 2. ročník
Potravinářská technologie a biotechnologie — Přiřazené kredity — 1. až 2. ročník

Studijní obor 29-41-N/01
Potravinářská technologie a biotechnologie

Hodinové dotace denního studia — 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly1816
První cizí jazyk I-VI (A)0/3 Zk0/3 Zk
Druhý cizí jazyk I-VI0/3 Zk0/3 KZ
Komunikace v cizím jazyce I-VI0/2 z0/2 KZ
Matematická analýza I-II----
Algebra----
Aplikovaná matematika a statistika----
Základy potravinářských technologií----
Technologie zpracování masa a konzervárenství I----
Technologie mléka, sýrů a tuků 2 Zk--
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek I----
Kvasná technologie a výroba nápojů I----
Analytická chemie ----
Fyzikální chemie----
Instrumentální metody analytické----
Obecná mikrobiologie----
Základy potravinářské mikrobiologie----
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků I----
Mikrobiologie nápojů I----
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek I1/1 KZ--
Mikrobiologie mléka, mléčných výrobků a tuků--1/1 Zk
Chemické kontrolní metody----
Základy výživy----
Toxikologie----
Personální práce I-II----
Prezentační techniky a komunikační technika----
Tabulkové a databázové programy I-II----
Stroje a zařízení v potravinářském průmyslu I-II----
Mikroekonomie----
Makroekonomie----
Organizační řízení----
Personální řízení----
Management----
Marketing----
Finanční účetnictví I-II----
Finanční výkaznictví1/1 KZ--
Manažerské účetnictví--1/1 KZ
Praktikum verbální komunikace----
Právo I-VI (A)2 Zk2 Zk
Obecná psychologie----
Sociální psychologie----
Sociální komunikace----
Psychologie práce a organizace----
Etika v multikulturní společnosti1 KZ--
Profesní etika a etiketa--1 KZ
Seminář k absolventské práci0/1 z0/1 z
Exkurze----
Praxe 4 týdny--
Povinně volitelné moduly1010
Technologie zpracování masa a konzervárenství II-III (A)4 KZ4 Zk
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek II-III (A)4 KZ4 Zk
Kvasná technologie a výroba nápojů II-III (A)4 KZ4 Zk
Biotechnologie a bioinženýrství I-II (A)3/1 KZ3/1 Zk
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků II-III (A)3/1 KZ3/1 Zk
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek II-III (A)3/1 KZ3/1 Zk
Mikrobiologie nápojů II-III (A)3/1 KZ3/1 Zk
Chemické kontrolní metody při zpracování masa a konzerv I-II1/1 KZ1/1 KZ
Chemické kontrolní metody při zpracování mouky a výrobě cukru a cukrovinek I-II1/1 KZ1/1 KZ
Chemické kontrolní metody v kvasných a nápojářských technologiích I-II1/1 KZ1/1 KZ
Vyšší matematika I-II1/1 KZ1/1 KZ
Volitelné moduly----
Ekonomika podniku I-II----
Obecná a anorganická chemie----
Organická chemie a biochemie----
Kořeny humanitní vzdělanosti I-II----
CELKEM2826
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 29-41-N/01
Potravinářská technologie a biotechnologie

Kreditní hodnocení modulů — 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly1816
I. Povinné moduly1816
První cizí jazyk I-VI (A)33
Druhý cizí jazyk I-VI33
Komunikace v cizím jazyce I-VI22
Matematická analýza I-II----
Algebra----
Aplikovaná matematika a statistika----
Základy potravinářských technologií ----
Technologie zpracování masa a konzervárenství I----
Technologie mléka, sýrů a tuků 2--
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek I----
Kvasná technologie a výroba nápojů I----
Analytická chemie ----
Fyzikální chemie----
Instrumentální metody analytické----
Obecná mikrobiologie----
Základy potravinářské mikrobiologie----
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků I----
Mikrobiologie nápojů I----
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek I2--
Mikrobiologie mléka, mléčných výrobků a tuků--2
Chemické kontrolní metody----
Základy výživy----
Toxikologie----
Personální práce I-II----
Prezentační techniky a komunikační technika----
Tabulkové a databázové programy I-II----
Stroje a zařízení v potravinářském průmyslu I-II----
Mikroekonomie----
Makroekonomie----
Organizační řízení----
Personální řízení----
Management----
Marketing----
Finanční účetnictví I-II----
Finanční výkaznictví2--
Manažerské účetnictví--2
Praktikum verbální komunikace----
Právo I-VI (A)22
Obecná psychologie----
Sociální psychologie----
Sociální komunikace----
Psychologie práce a organizace----
Etika v multikulturní společnosti1--
Profesní etika a etiketa--1
Seminář k absolventské práci11
Exkurze----
Praxe ----
Povinně volitelné moduly1012
Technologie zpracování masa a konzervárenství II-III (A)45
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek II-III (A)45
Kvasná technologie a výroba nápojů II-III (A)45
Biotechnologie a bioinženýrství I-II (A)45
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků II-III (A)45
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek II-III (A)45
Mikrobiologie nápojů II-III (A)45
Chemické kontrolní metody při zpracování masa a konzerv I-II22
Chemické kontrolní metody při zpracování mouky a výrobě cukru a cukrovinek I-II22
Chemické kontrolní metody v kvasných a nápojářských technologiích I-II22
Vyšší matematika I-II22
Volitelné moduly----
Ekonomika podniku I-II----
Obecná a anorganická chemie----
Organická chemie a biochemie----
Kořeny humanitní vzdělanosti I-II----
CELKEM2828

Studijní obor 29-41-N/01
Potravinářská technologie a biotechnologie

Hodinové dotace denního studia — 1. až 2. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:293032301816155
První cizí jazyk I-VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I-VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v cizím jazyce I-VI 0/2 z0/2 KZ0/2 z0/2 KZ0/2 z0/2 KZ12
Matematická analýza I + II1/1 KZ1/1 KZ--------4
Algebra----1/1 KZ------2
Aplikovaná matematika a statistika------1/1 KZ----2
Základy potravinářských technologií 3 Zk----------3
Technologie zpracování masa a konzervárenství I --3 Zk--------3
Technologie mléka, sýrů a tuků --------2 Zk--2
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek I ------4 Zk----4
Kvasná technologie a výroba nápojů I ----5 Zk------5
Analytická chemie 1/1 KZ----------2
Fyzikální chemie--1/1 KZ--------2
Instrumentální metody analytické----1/1 KZ------2
Obecná mikrobiologie1/1 KZ----------2
Základy potravinářské mikrobiologie--1/1 Zk--------2
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků I----1/1 KZ------2
Mikrobiologie nápojů I------1/1 Zk----2
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek--------1/1 KZ--2
Mikrobiologie mléka, mléčných výrobků a tuků----------1/1 Zk2
Chemické kontrolní metody------1/1 KZ----2
Základy výživy--2 KZ--------2
Toxikologie2 KZ----------2
Administrativní práce I-II0/2 KZ0/1 KZ--------3
Prezentační techniky a komunikační technika--0/2 KZ--------2
Tabulkové a databázové programy I + II----0/2 z0/2 KZ----4
Stroje a zařízení v potravinářském průmyslu I + II2 z2 KZ--------4
Mikroekonomie2 KZ----------2
Makroekonomie--2 KZ--------2
Organizační řízení----2 KZ------2
Personální řízení------2 KZ----2
Management----2 KZ------2
Marketing------2 KZ----2
Finanční účetnictví I + II----1/1 KZ1/1 KZ----4
Finanční výkaznictví--------1/1 KZ--2
Manažerské účetnictví----------1/1 KZ2
Písemná a elektronická komunikace----0/2 z------2
Právo I – VI (A) 2 KZ2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk12
Obecná psychologie2 KZ----------2
Sociální psychologie--1 KZ--------1
Sociální komunikace----1 KZ------1
Psychologie práce a organizace------1 KZ----1
Etika --------1 KZ--1
Profesní etika a etiketa----------1 KZ1
Seminář k absolventské práci I-III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Exkurze--0/1 z--------1
Praxe --4 týdny4 týdny4 týdny4 týdny--0
Povinně volitelné moduly:22----101024
Technologie zpracování masa a konzervárenství II + III (A)--------4 KZ4 Zk8
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek II + III (A)--------4 KZ4 Zk8
Kvasná technologie a výroba nápojů II + III(A)--------4 KZ4 Zk8
Biotechnologie a bioinženýrství I + II (A)--------3/1 KZ3/1 Zk8
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků II + III (A)--------3/1 KZ3/1 Zk8
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek II + III (A)--------3/1 KZ3/1 Zk8
Mikrobiologie nápojů II + III (A)--------3/1 KZ3/1 Zk8
Chemické kontrolní metody při zpracování masa a konzerv I + II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Chemické kontrolní metody při zpracování mouky a výrobě cukru a cukrovinek I + II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Chemické kontrolní metody v kvasných a nápojářských technologiích I + II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Vyšší matematika I + II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Ekonomika podniku I + II2 KZ2 KZ--------4
Obecná a anorganická chemie2 KZ----------2
Organická chemie a biochemie--2 KZ--------2
Kořeny humanitní vzdělanosti I + II2 KZ2 KZ--------4
SOUČET:313232302826179
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 29-41-N/01
Potravinářská technologie a biotechnologie

Kreditní hodnocení modulů — 1. až 2. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:292932301816154
První cizí jazyk I-VI (A)33333318
Druhý cizí jazyk I-VI33333318
Komunikace v cizím jazyce I-VI 22222212
Matematická analýza I + II22--------4
Algebra----2------2
Aplikovaná matematika a statistika------2----2
Základy potravinářských technologií 3----------3
Technologie zpracování masa a konzervárenství I --3--------3
Technologie mléka, sýrů a tuků --------2--2
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek I ------4----4
Kvasná technologie a výroba nápojů I ----5------5
Analytická chemie 2----------2
Fyzikální chemie--2--------2
Instrumentální metody analýzy----2------2
Obecná mikrobiologie2----------2
Základy potravinářské mikrobiologie--2--------2
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků I----2------2
Kvasná mikrobiologie a mikrobiologie nápojů------2----2
Mikrobiologie mouky, cukru, cukrovinek--------2--2
Mikrobiologie mléka, mléčných výrobků a tuků----------22
Chemické kontrolní metody------2----2
Základy výživy--2--------2
Toxikologie2----------2
Administrativní práce I+II21--------3
Prezentační techniky a komunikační technika--2--------2
Tabulkové a databázové programy I + II----22----4
Stroje a zařízení v potravinářském průmyslu I + II22--------4
Mikroekonomie2----------2
Makroekonomie--2--------2
Organizační řízení----2------2
Personální řízení------2----2
Management----2------2
Marketing------2----2
Finanční účetnictví I + II----22----4
Finanční výkaznictví--------2--2
Manažerské účetnictví----------22
Písemná a elektronická komunikace----2------2
Právo I - VI (A)22222212
Obecná psychologie2----------2
Sociální psychologie--1--------1
Sociální komunikace----1------1
Psychologie práce a organizace------1----1
Etika --------1--1
Profesní etika a etiketa----------11
Seminář k absolventské práci------1113
Exkurze------------0
Praxe --4 týdny4 týdny4 týdny4 týdny--0
Povinně volitelné moduly:22----101226
Technologie zpracování masa a konzervárenství II + III (A)--------459
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek II + III (A)--------459
Kvasná technologie a výroba nápojů II + III (A)--------459
Biotechnologie a bioinženýrství I + II (A)--------459
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků II + III (A)--------459
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek II + III (A)--------459
Mikrobiologie nápojů II + III (A)--------459
Chemické kontrolní metody při zpracování masa a konzerv I + II--------224
Chemické kontrolní metody při zpracování mouky a výrobě cukru a cukrovinek I + II--------224
Chemické kontrolní metody v kvasných a nápojářských technologiích I + II--------224
Vyšší matematika I + II--------224
Ekonomika podniku I + II22--------4
Obecná a anorganická chemie2----------2
Organická chemie a biochemie--2--------2
Kořeny humanitní vzdělanosti I + II22--------4
SOUČET:313132302828180