Nahoru

Učební plán - školní rok 2019/2020

Veřejná správa — Denní studium — 2. až 3. ročník
Veřejná správa — Dálkové studium — 2. až 3. ročník
Veřejná správa — Přiřazené kredity — 2. až 3. ročník
Veřejná správa — Denní studium — 1. ročník
Veřejná správa — Dálkové studium — 1. ročník
Veřejná správa — Přiřazené kredity — 1. ročník

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Hodinové dotace denního studia — 2. až 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly29272426
První cizí jazyk I-VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk
Druhý cizí jazyk I-VI0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ
Psychologie I-II--------
Sociální komunikace I-II1/1 KZ1/1 KZ----
Etika----1 KZ--
Multikulturní výchova------1 KZ
Profesní etika a etiketa------2 KZ
Politologie I-II----2 KZ2 KZ
Kořeny humanitní vzdělanosti--------
Historie správy--------
Mikroekonomie--------
Makroekonomie--------
Hospodářská politika2 KZ2 KZ----
Evropská ekonomická integrace----2 KZ--
Politiky EU------2 KZ
Právo I-VI (A)3 Zk3 Zk4 Zk4 Zk
Veřejná správa I-IV2 Zk2 Zk----
Popisná statistika1/1 KZ------
Statistika demografie--1/1 KZ----
Sociální politika I-II2 KZ2 Zk----
Účetnictví podnikatelských subjektů I-III1/1 Zk------
Účetnictví státu I-III--1/1 KZ1/1 KZ1/1 Zk
Veřejné finance I-IV2 KZ2 Zk2 KZ2 Zk
Sociologie I-II--------
Projektové řízení a fondy EU----2 KZ2 KZ
Management I-II--------
Prezentační a komunikační techniky I-II--------
Tabulkové a databázové programy0/2 z------
Seminář k absolventské práci I-III--0/1 z0/1 z0/1 z
Marketing I-II1 KZ1 KZ----
Písemná a ústní komunikace I-III0/1 KZ------
Praxe4 týdny4 týdny4 týdny--
Povinně volitelné moduly--222
Státní správa I-II (A)----2 Zk2 Zk
Samospráva I-II (A)----2 Zk2 Zk
MS Access--0/2 KZ----
MS Excel VBA--0/2 KZ----
Součet29292628
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Hodinové dotace dálkového studia — 2. až 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly29272426
První cizí jazyk I-VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk
Druhý cizí jazyk I-VI10 Zk10 KZ10 Zk10 KZ
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ
Psychologie I-II--------
Sociální komunikace I-II5 KZ5 KZ----
Etika----5 KZ--
Multikulturní výchova------5 KZ
Profesní etika a etiketa------5 KZ
Politologie I-II----10 KZ10 KZ
Kořeny humanitní vzdělanosti--------
Historie správy--------
Mikroekonomie--------
Makroekonomie--------
Hospodářská politika10 KZ10 KZ----
Evropská ekonomická integrace----10 KZ--
Politiky EU------10 KZ
Právo I-VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk
Veřejná správa I-IV10 Zk10 Zk----
Popisná statistika5 KZ------
Statistika demografie--5 KZ----
Sociální politika I-II5 KZ5 Zk----
Účetnictví podnikatelských subjektů I-III5 Zk------
Účetnictví státu I-III--5 KZ10 KZ10 Zk
Veřejné finance I-IV10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk
Sociologie I-II--------
Projektové řízení a fondy EU----5 KZ5 KZ
Management I-II--------
Prezentační a komunikační techniky I-II--------
Tabulkové a databázové programy10 z------
Seminář k absolventské práci I-III--5 z10 z5 z
Marketing I-II5 KZ5 KZ----
Písemná a ústní komunikace I-III5 KZ------
Praxe1 týden1 týden1 týden1 týden
Povinně volitelné moduly--101010
Státní správa I-II (A)----10 Zk10 Zk
Samospráva I-II (A)----10 Zk10 Zk
MS Access--10 KZ----
MS Excel VBA--10 KZ----
Součet105105105105
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Kreditní hodnocení modulů — 2. až 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly30282527
První cizí jazyk I-VI (A)3333
Druhý cizí jazyk I-VI3333
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI2222
Psychologie I-II--------
Sociální komunikace I-II22----
Etika----1--
Multikulturní výchova------1
Profesní etika a etiketa------2
Politologie I-II----22
Kořeny humanitní vzdělanosti--------
Historie správy--------
Mikroekonomie--------
Makroekonomie--------
Hospodářská politika22----
Evropská ekonomická integrace----2--
Politiky EU------2
Právo I-VI (A)4444
Veřejná správa I-IV22----
Popisná statistika2------
Statistika demografie--2----
Sociální politika I-II22----
Účetnictví podnikatelských subjektů I-III2------
Účetnictví státu I-III--222
Veřejné finance I-IV2233
Sociologie I-II--------
Projektové řízení a fondy EU----22
Management I-II--------
Prezentační a komunikační techniky I-II--------
Tabulkové a databázové programy2------
Seminář k absolventské práci I-III--111
Marketing I-II11----
Písemná a ústní komunikace I-III1------
Praxe--------
Povinně volitelné moduly--233
Státní správa I-II (A)----33
Samospráva I-II (A)----33
MS Access--2----
MS Excel VBA--2----
Součet30302830

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Hodinové dotace denního studia — 1. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:313130282425169
První cizí jazyk I–VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I–VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v prvním cizím jazyce I–VI0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ12
Psychologie I–II2 KZ2 Zk--------4
Sociální komunikace I–II----0/2 KZ0/2 KZ----4
Profesní etika I - II--------1 KZ2 KZ3
Politologie I–II--------2 KZ2 KZ4
Kořeny humanitní vzdělanosti1 KZ----------1
Historie správy --1 KZ--------1
Mikroekonomie2 KZ----------2
Makroekonomie--2 KZ--------2
Hospodářská politika I–II----2 KZ2 KZ----4
Evropská ekonomická integrace --------2 KZ--2
Politiky EU----------2 KZ2
Právo I–VI (A)4 Zk4 Zk3 Zk3 Zk4 Zk4 Zk22
Veřejná správa I–IV4 Zk4 Zk2 Zk2 Zk----12
Popisná statistika----1/1 KZ------2
Statistika demografie------1/1 KZ----2
Sociální politika I–II--------2 KZ2 Zk4
Účetnictví podnikatelských subjektů I–III1/1 KZ1/1 KZ1/1 Zk------6
Účetnictví pro veřejnou správu I–II------1/1 KZ1/1 Zk--4
Veřejné finance I–IV (A)----2 KZ2 Zk2 KZ2 Zk8
Sociologie I–II2 KZ2 KZ--------4
Projektové řízení a fondy EU -------- 1/1 KZ2
Management I–II0/2 KZ0/2 KZ--------4
Prezentační a komunikační techniky I–II0/2 KZ0/2 KZ--------4
Tabulkové a databázové programy I–II----0/2 KZ0/2 KZ----4
Seminář k absolventské práci I–III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Marketing I–II----0/2 KZ0/2 KZ----4
Písemná a ústní komunikace I–III0/2 KZ0/2 KZ0/1 KZ------5
Metodologie sociálních výzkumů----0/2 KZ------2
Povinně volitelné moduly:--------224
Státní správa I–II (A)--------2 Zk2 Zk4
Samospráva I–II (A)--------2 Zk2 Zk4
Volitelné moduly:--------0-100-1
Multikulturní výchova--------0-1 KZ--0-1
MS Excel VBA--------0-1 KZ--0-1
SOUČET:3131302826-2727173-174
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Hodinové dotace dálkového studia — 1. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:1101101101109590625
První cizí jazyk I–VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Druhý cizí jazyk I–VI10 KZ10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk10 KZ60
Komunikace v prvním cizím jazyce I–VI5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ30
Psychologie I–II10 KZ10 Zk--------20
Sociální komunikace I–II----5 KZ5 KZ----10
Profesní etika I - II--------5 KZ5 KZ10
Politologie I–II--------10 KZ10 KZ20
Kořeny humanitní vzdělanosti5 KZ----------5
Historie správy --5 KZ--------5
Mikroekonomie10 KZ----------10
Makroekonomie--10 KZ--------10
Hospodářská politika I–II----10 KZ10 KZ----20
Evropská ekonomická integrace --------10 KZ--10
Politiky EU----------10 KZ10
Právo I–VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Veřejná správa I–IV15 Zk15 Zk10 Zk10 Zk----50
Popisná statistika----10 KZ------10
Statistika demografie------10 KZ----10
Sociální politika I–II--------5 KZ5 ZK10
Účetnictví podnikatelských subjektů I–III5 KZ5 KZ5 Zk------15
Účetnictví pro veřejnou správu I–II------10 KZ10 Zk--20
Veřejné finance I–IV (A)----10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk40
Sociologie I–II10 KZ10 KZ--------20
Projektové řízení a fondy EU ----------10 KZ10
Management I–II5 KZ5 KZ--------10
Prezentační a komunikační techniky I–II10 KZ10 KZ--------20
Tabulkové a databázové programy I–II----10 KZ10 KZ----20
Seminář k absolventské práci I–III------5 z10 z5 z20
Marketing I–II----5 KZ5 KZ----10
Písemná a ústní komunikace I–III5 KZ5 KZ5 KZ------15
Metodologie sociálních výzkumů ----5 KZ------5
Povinně volitelné moduly:--------101020
Státní správa I–II (A)--------10 Zk10 Zk20
Samospráva I–II (A)--------10 Zk10 Zk20
Volitelné moduly:--------0-500-5
Multikulturní výchova--------0-5 KZ--0-5
MS Excel VBA--------0-5 KZ--0-5
SOUČET:110110110110105-110100645-650
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Kreditní hodnocení modulů — 1. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:313131302624174
První cizí jazyk (A)33333318
Druhý cizí jazyk 33333318
Komunikace v prvním cizím jazyce I - VI22222212
Psychologie I - II22--------4
Sociální komunikace I - II----22----4
Profesní etika I - II--------123
Politologie I - II--------224
Kořeny humanitní vzdělanosti1----------1
Historie správy --1--------1
Mikroekonomie2----------2
Makroekonomie--2--------2
Hospodářská politika I - II----2 2 ----4
Evropská ekonomická integrace --------2 --2
Politiky EU----------2 2
Právo I–VI (A)4 4 4 4 4 4 24
Veřejná správa I–IV4 4 2 2 ----12
Popisná statistika----2------2
Statistika demografie------2----2
Sociální politika I - II--------224
Účetnictví podnikatelských subjektů I - III2 2 2 ------6
Účetnictví pro veřejnou správu I - II------2 2 --4
Veřejné finance I–IV (A)----2 3 23 10
Sociologie I - II2 2 --------4
Projektové řízení a fondy EU --------2 --2
Management I - II2 2 --------4
Prezentační a komunikační techniky I–II22--------4
Tabulkové a databázové programy I - II----22----4
Seminář k absolventské práci I–III------1113
Marketing I–II----2 2----4
Písemná a ústní komunikace I - III221------5
Metodologie sociálních výzkumů----2------2
Povinně volitelné moduly:--------336
Státní správa I–II (A)--------336
Samospráva I–II (A)--------33 6
Volitelné moduly:--------0-100-1
Multikulturní výchova--------0-1--0-1
MS Excel VBA--------0-1--0-1
SOUČET:3131313029-3027179-180