Nahoru

Učební plán - školní rok 2019/2020

Veřejná správa — Denní studium
Veřejná správa — Dálkové studium
Veřejná správa — Přiřazené kredity

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Hodinové dotace denního studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly313129272426168
První cizí jazyk I-VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I-VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ12
Psychologie I-II2 KZ2 KZ--------4
Sociální komunikace I-II----1/1 KZ1/1 KZ----4
Etika--------1 KZ--1
Multikulturní výchova----------1 KZ1
Profesní etika a etiketa----------2 KZ2
Politologie I-II--------2 KZ2 KZ4
Kořeny humanitní vzdělanosti1 KZ----------1
Historie správy--1 KZ--------1
Mikroekonomie2 KZ----------2
Makroekonomie--2 KZ--------2
Hospodářská politika----2 KZ2 KZ----4
Evropská ekonomická integrace--------2 KZ--2
Politiky EU----------2 KZ2
Právo I-VI (A)4 Zk4 Zk3 Zk3 Zk4 Zk4 Zk22
Veřejná správa I-IV4 Zk4 Zk2 Zk2 Zk----12
Popisná statistika----1/1 KZ------2
Statistika demografie------1/1 KZ----2
Sociální politika I-II----2 KZ2 Zk----4
Účetnictví podnikatelských subjektů I-III1/1 KZ1/1 KZ1/1 Zk------6
Účetnictví státu I-III------1/1 KZ1/1 KZ1/1 Zk6
Veřejné finance I-IV----2 KZ2 Zk2 KZ2 Zk8
Sociologie I-II2 KZ2 KZ--------4
Projektové řízení a fondy EU--------2 KZ2 KZ4
Management I-II2 KZ2 KZ--------4
Prezentační a komunikační techniky I-II0/2 z0/2 KZ--------4
Tabulkové a databázové programy----0/2 z------2
Seminář k absolventské práci I-III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Marketing I-II----1 KZ1 KZ----2
Písemná a ústní komunikace I-III0/2 KZ0/2 KZ0/1 KZ------5
Praxe--4 týdny4 týdny4 týdny4 týdny--0
Povinně volitelné moduly------2226
Státní správa I-II (A)--------2 Zk2 Zk4
Samospráva I-II (A)--------2 Zk2 Zk4
MS Access------0/2 KZ----2
MS Excel VBA------0/2 KZ----2
Součet313129292628174
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Hodinové dotace dálkového studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly313129272426168
První cizí jazyk I-VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Druhý cizí jazyk I-VI10 KZ10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk10 KZ60
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ30
Psychologie I-II10 KZ10 KZ--------20
Sociální komunikace I-II----5 KZ5 KZ----10
Etika--------5 KZ--5
Multikulturní výchova----------5 KZ5
Profesní etika a etiketa----------5 KZ5
Politologie I-II--------10 KZ10 KZ20
Kořeny humanitní vzdělanosti5 KZ----------5
Historie správy--5 KZ--------5
Mikroekonomie10 KZ----------10
Makroekonomie--10 KZ--------10
Hospodářská politika----10 KZ10 KZ----20
Evropská ekonomická integrace--------10 KZ--10
Politiky EU----------10 KZ10
Právo I-VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Veřejná správa I-IV15 Zk15 Zk10 Zk10 Zk----50
Popisná statistika----5 KZ------5
Statistika demografie------5 KZ----5
Sociální politika I-II----5 KZ5 Zk----10
Účetnictví podnikatelských subjektů I-III5 KZ5 KZ5 Zk------15
Účetnictví státu I-III------5 KZ10 KZ10 Zk25
Veřejné finance I-IV----10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk40
Sociologie I-II10 KZ10 KZ--------20
Projektové řízení a fondy EU--------5 KZ5 KZ10
Management I-II5 KZ5 KZ--------10
Prezentační a komunikační techniky I-II10 z10 KZ--------20
Tabulkové a databázové programy----10 z------10
Seminář k absolventské práci I-III------5 z10 z5 z20
Marketing I-II----5 KZ5 KZ----10
Písemná a ústní komunikace I-III5 KZ5 KZ5 KZ------15
Praxe1 týden1 týden1 týden1 týden1 týden1 týden0
Povinně volitelné moduly------10101030
Státní správa I-II (A)--------10 Zk10 Zk20
Samospráva I-II (A)--------10 Zk10 Zk20
MS Access------10 KZ----10
MS Excel VBA------10 KZ----10
Součet110110105105105105640
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 

Studijní obor 68-43-N/05
Veřejná správa

Kreditní hodnocení modulů

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly313130282527172
První cizí jazyk I-VI (A)33333318
Druhý cizí jazyk I-VI33333318
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI22222212
Psychologie I-II22--------4
Sociální komunikace I-II----22----4
Etika--------1--1
Multikulturní výchova----------11
Profesní etika a etiketa----------22
Politologie I-II--------224
Kořeny humanitní vzdělanosti1----------1
Historie správy--1--------1
Mikroekonomie2----------2
Makroekonomie--2--------2
Hospodářská politika----22----4
Evropská ekonomická integrace--------2--2
Politiky EU----------22
Právo I-VI (A)44444424
Veřejná správa I-IV4422----12
Popisná statistika----2------2
Statistika demografie------2----2
Sociální politika I-II----22----4
Účetnictví podnikatelských subjektů I-III222------6
Účetnictví státu I-III------2226
Veřejné finance I-IV----223310
Sociologie I-II22--------4
Projektové řízení a fondy EU--------224
Management I-II22--------4
Prezentační a komunikační techniky I-II22--------4
Tabulkové a databázové programy----2------2
Seminář k absolventské práci I-III------1113
Marketing I-II----11----2
Písemná a ústní komunikace I-III221------5
Praxe------------0
Povinně volitelné moduly------2338
Státní správa I-II (A)--------336
Samospráva I-II (A)--------336
MS Access------2----2
MS Excel VBA------2----2
Součet313130302830180