D1
Datum slo Druh vyuovac hodina (podle slovn dennho studia)
konzultace tdne 1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h 7.h 8.h 9.h 10.h 11.h 12.h
7.9. 1 S4 TH OACH DJ OBV MAT FYZ MAT JL JL ANJ ANJ *
ter bude ureno 212 209 209 302 302 302 302 302 302 302 *
14.9. 2 L1 lab.cv. ICT MAT MAT KoAJ TEC KoAJ TCHP lcv.OACH *
ter 320 110 110 110 110 110 110 217 *
* * * * * * * * * lcv.BIE B *
* * * * * * * * * 220 *
21.9. 3 S2 * OACH BIE FYZ OACH JL JL DJ DJ ANJ ANJ *
ter * 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 *
28.9. * L3 Sttn svtek
ter
5.10. 4 S4 * OACH DJ OBV MAT FYZ MAT JL JL ANJ ANJ *
ter * 212 209 209 302 302 302 302 302 302 302 *
12.10. 5 L1 lab.cv. ICT MAT MAT KoAJ TEC KoAJ TCHP lcv.OACH B *
ter 320 110 110 110 110 110 110 217 *
                  lcv.BIE A *
                  217 *
19.10. 6 S2 * OACH BIE FYZ OACH JL JL DJ DJ ANJ ANJ *
ter * 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 *
26.10. * L3 editelsk volno
ter
2.11. 7 S4 * OACH DJ OBV MAT FYZ MAT JL JL ANJ ANJ *
ter * 212 209 209 302 302 302 302 302 302 302 *
9.11. 8 L1 lab.cv. ICT TEC OACH KoAJ TEC KoAJ TCHP lcv.OACH A *
ter 320 110 110 110 110 110 110 217 *
16.11. 9 S2 * OACH BIE FYZ OACH JL JL DJ DJ ANJ ANJ *
ter * 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 *
23.11. 10 L3 * BIE KoAJ KoAJ TEC TEC KoAJ BIE ANJ TCHP TCHP *
ter * 109 109 110 110 110 109 109 109 109 109 *
30.11. 11 S4 * OACH DJ OBV MAT FYZ MAT JL JL ANJ ANJ *
ter * 212 209 209 302 302 302 302 302 302 302 *
7.12. 12 L1 * KoAJ KoAJ TEC OACH KoAJ TEC KoAJ TCHP lcv.OACH B *
ter * 110 110 110 110 110 110 110 110 217 *
14.12. 13 S2 * OACH BIE FYZ QACH JL JL DJ OBV ANJ ANJ *
ter * 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 *
21.12. 14 L3 * BIE KoAJ KoAJ TEC TEC KoAJ TEC MAT OACH OACH *
ter * 109 109 110 110 110 109 109 109 109 109 *
Logo-slouc