Nahoru

Učební plán - školní rok 2021/2022

Ekonomika a provoz zájmových chovů — Denní studium
Ekonomika a provoz zájmových chovů — Dálkové studium
Ekonomika a provoz zájmových chovů — Přiřazené kredity

Studijní obor 63-41-N/31
Ekonomika a provoz zájmových chovů

Hodinové dotace denního studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly272727272323156
První cizí jazyk I–VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I–VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI 0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ12
Ekonomika a provoz zájmových chovů I–VI (A)2 Zk2 Zk2/1 Zk2/1 Zk1/1 Zk1/1 Zk14
Účetnictví I–II----2/1 KZ2/1 KZ----6
Mikroekonomie--2 KZ--------2
Psychologie I–II2 KZ2 KZ--------4
Sociální komunikace--------1/1 KZ--2
Profesní komunikace a etiketa----------1/1 KZ2
Prezentační a komunikační techniky I–II0/2 z0/2 KZ--------4
Marketing2 KZ----------2
Management--2 KZ--------2
Daňová evidence I–II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Praktikum verbální komunikace ----0/1 KZ------1
Seminář k absolventské práci I–III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Právo I–III------2 KZ2 KZ2 KZ6
Účetnictví na počítači I–II--------0/2 KZ0/2 KZ4
Praktická anatomie a fyziologie zvířat I–II3 KZ2 KZ--------5
Biologie2 KZ----------2
Mikrobiologie--2 KZ--------2
Zoohygiena----2 KZ------2
Parazitologie------2 KZ----2
Nemoci zvířat I–II--------2 KZ2 KZ4
Základy genetiky a šlechtění zvířat----2 KZ------2
Výživa zvířat a nauka o krmivech I–II1 KZ1/1 KZ--------3
Etika zájmových chovů zvířat----2 KZ------2
Etologie zvířat I–II----2 KZ2 KZ----4
Zoologie I–II3 KZ3 KZ--------6
Zájmové chovy I–VI (A)2 Zk2 Zk4 Zk6 Zk2 Zk2 Zk18
Povinně volitelné moduly--------448
Zájmová a sportovní kynologie I–II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Praktické využití psů v zoorehabilitaci I–II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Praktické využití koní v hiporehabilitaci I–II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Projektové řízení I–II--------1/1 KZ1/1 KZ4
Praktické využití ostatních zvířat v rehabilitaci I–II--------1/1 KZ1/1 KZ4
SOUČET:272927272727164
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 
Ekonomika a provoz zájmových chovů zvířat I−VI zahrnuje:
Ekonomika podniku (1. ročník)
Podnikání v oblasti zájmových chovů (2. ročník)
Daně (3. ročník)
Moduly Zájmové chovy budou v jednotlivých ročnících obsahovat:
IChov exotických savců 
IIChov koní 
IIIChov hlodavců a laboratorních zvířat 
IVChov psů a koček 
VAkvaristika a teraristika 
VIChov exotických ptáků 

Studijní obor 63-41-N/31
Ekonomika a provoz zájmových chovů

Hodinové dotace dálkového studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:1051051051059595620
První cizí jazyk I–VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Druhý cizí jazyk I–VI10 KZ10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk10 KZ60
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI 5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ30
Ekonomika a provoz zájmových chovů zvířat I–VI (A)10 Zk10 Zk15 Zk15 Zk10 Zk10 Zk70
Účetnictví I–II----10 KZ10 KZ----20
Mikroekonomie--5 KZ--------5
Psychologie I–II10 KZ5 KZ--------15
Sociální komunikace --------5 KZ--5
Profesní komunikace a etiketa----------5 KZ5
Prezentační a komunikační techniky I–II10 z10 KZ--------20
Marketing5 KZ----------5
Management--5 KZ--------5
Daňová evidence I–II--------5 KZ5 KZ10
Praktikum verbální komunikace ----5 KZ------5
Seminář k absolventské práci I–III------5 z10 z5 z20
Právo I–III------10 KZ10 KZ10 KZ30
Účetnictví na počítači I–II--------10 KZ10 KZ20
Praktická anatomie a fyziologie zvířat I–II10 KZ10 KZ--------20
Biologie10 KZ----------10
Mikrobiologie--10 KZ--------10
Zoohygiena----10 KZ------10
Parazitologie------10 KZ----10
Nemoci zvířat I–II--------10 KZ10 KZ20
Základy genetiky a šlechtění zvířat----5 KZ------5
Výživa zvířat a nauka o krmivech I–II5 KZ5 KZ--------10
Etika zájmových chovů zvířat----10 KZ------10
Etologie zvířat I–II----10 KZ10 KZ----20
Zoologie I–II10 KZ10 KZ--------20
Zájmové chovy I–VI (A)15 Zk15 Zk15 Zk20 Zk10 Zk15 Zk90
Povinně volitelné moduly--------101020
Zájmová a sportovní kynologie I–II--------5 KZ5 KZ10
Praktické využití psů v zoorehabilitaci I–II--------5 KZ5 KZ10
Praktické využití koní v hiporehabilitaci I–II--------5 KZ5 KZ10
Projektové řízení I–II--------5 KZ5 KZ10
Praktické využití ostatních zvířat v rehabilitaci I–II--------5 KZ5 KZ10
SOUČET:110110105105105105640
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
Ekonomika a provoz zájmových chovů zvířat I−VI zahrnuje:
Ekonomika podniku (1. ročník)
Podnikání v oblasti zájmových chovů (2. ročník)
Daně (3. ročník)
Moduly Zájmové chovy budou v jednotlivých ročnících obsahovat:
IChov exotických savců 
IIChov koní 
IIIChov hlodavců a laboratorních zvířat 
IVChov psů a koček 
VAkvaristika a teraristika 
VIChov exotických ptáků 

Studijní obor 63-41-N/31
Ekonomika a provoz zájmových chovů

Kreditní hodnocení modulů

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly313128282727172
První cizí jazyk I–VI (A)33333318
Druhý cizí jazyk I–VI33333318
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI22222212
Ekonomika a provoz zájmových chovů I–VI (A)43444423
Účetnictví I–II----22----4
Mikroekonomie--2--------2
Psychologie I–II22--------4
Sociální komunikace--------2--2
Profesní komunikace a etiketa----------22
Prezentační a komunikační techniky I–II22--------4
Marketing2----------2
Management--2--------2
Daňová evidence I–II--------224
Praktikum verbální komunikace----1------1
Seminář k absolventské práci I–III------1113
Právo I–III------2226
Účetnictví na počítači I–II--------224
Praktická anatomie a fyziologie zvířat I–II32--------5
Biologie2----------2
Mikrobiologie--2--------2
Zoohygiena----2------2
Parazitologie------2----2
Nemoci zvířat I–II--------224
Základy genetiky a šlechtění zvířat----2------2
Výživa zvířat a nauka o krmivech I–II12--------3
Etika zájmových chovů zvířat----2------2
Etologie zvířat I–II----33----6
Zoologie I–II33--------6
Zájmové chovy I–VI (A)43464425
Povinně volitelné moduly--------448
Zájmová a sportovní kynologie I–II--------224
Praktické využití psů v zoorehabilitaci I–II--------224
Praktické využití koní v hiporehabilitaci I–II--------224
Projektové řízení I–II--------224
Praktické využití ostatních zvířat v rehabilitaci I–II--------224
SOUČET:313128283131180