Nahoru

Sazebník úhrad za informace poskytované ve VOŠ, SPŠ a SOŠ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Materiálové náklady

Pořízení černobílé kopie na kopírovacím stroji A4 A3
jednostranná kopie 2 Kč 2 Kč
oboustranná kopie 3 Kč 4 Kč
 
Výtisk z tiskárny počítače A4
jedna stránka 3 Kč
 
Technický nosič dat CD, DVD
1 ks 24 Kč

 

Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání 250 Kč

 

Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Cena za odeslání poštovní zásilky se řídí ceníkem poštovních služeb České pošty, s. p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli.

 

Doplňkové služby

balné – paušál 30 Kč

 

Určující podmínky:

  1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku; tyto ceny nepodléhají DPH.
  2. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
  4. Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání duplikátů; za ty jsou vybírány správní poplatky podle položky 16 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
  5. Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto službu škola nevykonává.