Nahoru

Školská rada

V souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je při škole zřízena školská rada. Při své činnosti se řídí § 167 a § 168 Školského zákona.

Poslední volby do školské rady školy, v nichž byli zvoleni zástupci za žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků, studenty a pedagogické pracovníky, se konaly v říjnu 2017.

V současné době pracuje školská rada ve složení:

  • Mgr. Václav Krámek – předseda (za pedagogy)
  • Prof. RNDr. Jiří Hudeček (jmenován Radou HMP)
  • Mgr. Albert Kubišta (za zřizovatele)
  • Daniel Dvořák (za studenty VOŠ)
  • Ing. Ludvika Jakešová (za pedagogy)
  • Jiřina Švarcová (za zákonné zástupce žáků SŠ)