Nahoru

Úřadovny pro osobní návštěvu na VOŠ, SPŠ a SOŠ


 
BUDOVA SÍDLA ŠKOLY
Podskalská 10
Praha 2
 
 
 
BUDOVA ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Navrátilova 15
Praha 1
 
S E K R E T A R I Á T   Ř E D I T E L E   (podatelna 1)
hodiny pro veřejnost
pondělí až čtvrtek 8:00-12:30 13:00-15:00
pátek 8:00-12:30 - - -

 

S T U D I J N Í   O D D Ě L E N Í   (podatelna 2)
hodiny pro veřejnost
pondělí až čtvrtek 8:00-12:30 13:00-15:00
pátek 8:00-12:30 - - -
hodiny pro studenty
úterý 8:00-12:30 13:00-16:00
středa 8:00-12:30 13:00-16:00
čtvrtek 9:25-12:30 13:00-16:00
pátek 9:25-12:30 - - -

 

 
S E K R E T A R I Á T   A   S T U D I J N Í   O D D Ě L E N Í   (podatelna 3)
hodiny pro veřejnost
pondělí až čtvrtek 8:00-12:30 13:00-15:00
pátek 8:00-12:30 - - -
hodiny pro studenty
pondělí až čtvrtek 7:00-7:30 9:25-9:40 14:00-14:30
pátek 7:00-7:30 9:25-9:40 - - -