Nahoru

Učební plán - školní rok 2019/2020

Personální řízení — Denní studium
Personální řízení — Dálkové studium
Personální řízení — Přiřazené kredity

Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení

Hodinové dotace denního studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly292929252020152
První cizí jazyk I-VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I-VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ12
Personální řízení I-IV (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk----8
Management2 Zk----------2
Marketing--2 Zk--------2
Andragogika I-II2 KZ2 Zk--------4
Didaktika dospělých----2 Zk------2
Lektorské dovednosti------1/1 KZ----2
Mikroekonomie2 Zk----------2
Makroekonomie--2 Zk--------2
Organizační chování I-II----2 Zk2 Zk----4
Psychologie I-IV2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk----8
Sociální komunikace I-II----1/1 KZ2 KZ----4
Právo I-V (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk--10
Praktikum verbální komunikace----0/1 z------1
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I-II--------2 Zk1/1 Zk4
Interkulturální management I-II----2 Zk2 Zk----4
Profesní etika a etiketa I-II--------2 Zk2 Zk4
Popisná statistika1/1 Zk----------2
Statistika demografie--1/1 Zk--------2
Sociální politika I-II1 KZ1 Zk--------2
Úvod do účetnictví1/1 KZ----------2
Financování podniku--2 KZ--------2
Ekonomika práce a odměňování----1/1 Zk------2
Finanční analýza------1/1 Zk----2
Daně----2 KZ------2
Obecná sociologie2 Zk----------2
Metodologie sociálních výzkumů--0/2 KZ--------2
Tabulkové a databázové programy----0/2 z------2
Seminář k absolventské práci I-III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Personální informační systémy I-II--------0/1 KZ0/1 KZ2
Metody socálně psychologického výcviku I-II--------2 KZ0/2 KZ4
Prezentační a komunikační techniky I-II0/2 z0/2 KZ--------4
Projektové řízení--------1/1 KZ--2
Hodnocení výkonnosti podniku----------2 KZ2
Kvantitativní metody řízení----------1/1 KZ2
Praxe --4 týdny4 týdny4 týdny4 týdny--0
Povinně volitelné moduly------ 28616
Politika vzdělávání dospělých----------2 Zk (V)2 (V)
Rozvoj lidských zdrojů I-II (A)--------2 Zk (V)2 Zk (V)4 (V)
Sociokulturní vzdělávání dospělých--------2 Zk (V)--2 (V)
Úvod do gerontagogiky----------1/1 Zk (V)2 (V)
Metody personální práce I-II--------0/2 Zk (P)0/2 Zk (P)4 (P)
Znalostní management--------2 Zk (V)--2 (V)
Řízení lidských zdrojů I-II (A)--------2 Zk (P)2 Zk (P)4 (P)
Psychologie práce--------1/1 Zk (P)--2 (P)
Psychologie organizace----------1/1 Zk (P)2 (P)
Sociologie výchovy a vzdělávání--------2 Zk (V)--2 (V)
Sociologie práce a organizace--------2 Zk (P)--2 (P)
MS Access------0/2 KZ----2
MS Excel VBA------0/2 KZ----2
Součet292929272826168
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 
Zaměření povinně volitelných modulů (dle specializace ve třetím ročníku):
(V)Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání dospělých) 
(P)Řízení lidských zdrojů (personalistika) 

Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení

Hodinové dotace dálkového studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly292929252020152
První cizí jazyk I-VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Druhý cizí jazyk I-VI10 KZ10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk10 KZ60
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ30
Personální řízení I-IV (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk----40
Management5 Zk----------5
Marketing--5 Zk--------5
Andragogika I-II10 KZ10 Zk--------20
Didaktika dospělých----10 Zk------10
Lektorské dovednosti------10 KZ----10
Mikroekonomie10 Zk----------10
Makroekonomie--10 Zk--------10
Organizační chování I-II----5 Zk5 Zk----10
Psychologie I-IV10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk----40
Sociální komunikace I-II----10 KZ10 KZ----20
Právo I-V (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk--50
Praktikum verbální komunikace----5 z------5
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I-II--------10 Zk10 Zk20
Interkulturální management I-II----5 Zk5 Zk----10
Profesní etika a etiketa I-II--------5 Zk5 Zk10
Popisná statistika5 Zk----------5
Statistika demografie--5 Zk--------2
Sociální politika I-II5 KZ5 Zk--------10
Úvod do účetnictví5 KZ----------5
Financování podniku--5 KZ--------5
Ekonomika práce a odměňování----5 Zk------5
Finanční analýza------5 Zk----5
Daně----10 KZ------10
Obecná sociologie5 Zk----------5
Metodologie sociálních výzkumů--5 KZ--------5
Tabulkové a databázové programy----10 z------10
Seminář k absolventské práci I-III------5 z10 z5 z20
Personální informační systémy I-II--------5 KZ5 KZ10
Metody socálně psychologického výcviku I-II--------10 KZ10 KZ20
Prezentační a komunikační techniky I-II10 z10 KZ--------20
Projektové řízení--------5 KZ--5
Hodnocení výkonnosti podniku----------5 KZ5
Kvantitativní metody řízení----------5 KZ5
Praxe 1 týden1 týden1 týden1 týden1 týden1 týden0
Povinně volitelné moduly------10252560
Politika vzdělávání dospělých----------5 Zk (V)5 (V)
Rozvoj lidských zdrojů I-II (A)--------10 Zk (V)15 Zk (V)25 (V)
Sociokulturní vzdělávání dospělých--------5 Zk (V)--5 (V)
Úvod do gerontagogiky----------5 Zk (V)5 (V)
Metody personální práce I-II--------5 Zk (P)5 Zk (P)10 (P)
Znalostní management--------5 Zk (V)--5 (V)
Řízení lidských zdrojů I-II (A)--------10 Zk (P)15 Zk (P)25 (P)
Psychologie práce--------5 Zk (P)--5 (P)
Psychologie organizace----------5 Zk (P)5 (P)
Sociologie výchovy a vzdělávání--------5 Zk (V)--5 (V)
Sociologie práce a organizace--------5 Zk (P)--5 (P)
MS Access------10 KZ----10
MS Excel VBA------10 KZ----10
Součet11011011510510595640
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
Zaměření povinně volitelných modulů (dle specializace ve třetím ročníku):
(V)Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání dospělých) 
(P)Řízení lidských zdrojů (personalistika) 

Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení

Kreditní hodnocení modulů

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly313131272020160
První cizí jazyk I-VI (A)33333318
Druhý cizí jazyk I-VI33333318
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI22222212
Personální řízení I-IV (A)3333----12
Management2----------2
Marketing--2--------2
Andragogika I-II22--------4
Didaktika dospělých----2------2
Lektorské dovednosti------2----2
Mikroekonomie2----------2
Makroekonomie--2--------2
Organizační chování I-II----22----4
Psychologie I-IV3333----12
Sociální komunikace I-II----22----4
Právo I-V (A)22222--10
Praktikum verbální komunikace----1------1
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I-II--------224
Interkulturální management I-II----22----4
Profesní etika a etiketa I-II--------224
Popisná statistika2----------2
Statistika demografie--2--------2
Sociální politika I-II11--------2
Úvod do účetnictví2----------2
Financování podniku--2--------2
Ekonomika práce a odměňování----2------2
Finanční analýza------2----2
Daně----2------2
Obecná sociologie2----------2
Metodologie sociálních výzkumů--2--------2
Tabulkové a databázové programy----2------2
Seminář k absolventské práci I-III------1113
Personální informační systémy I-II--------112
Metody socálně psychologického výcviku I-II--------224
Prezentační a komunikační techniky I-II22--------4
Projektové řízení--------2--2
Hodnocení výkonnosti podniku----------22
Kvantitativní metody řízení----------22
Praxe ------------0
Povinně volitelné moduly------ 210820
Politika vzdělávání dospělých----------2 (V)2 (V)
Rozvoj lidských zdrojů I-II (A)--------3 (V)3 (V)6 (V)
Sociokulturní vzdělávání dospělých--------3 (V)--3 (V)
Úvod do gerontagogiky----------3 (V)3 (V)
Metody personální práce I-II--------3 (P)3 (P)6 (P)
Znalostní management--------2 (V)--2 (V)
Řízení lidských zdrojů I-II (A)--------3 (P)3 (P)6 (P)
Psychologie práce--------2 (P)--2 (P)
Psychologie organizace----------2 (P)2 (P)
Sociologie výchovy a vzdělávání--------2 (V)--2 (V)
Sociologie práce a organizace--------2 (P)--2 (P)
MS Access------2----2
MS Excel VBA------2----2
Součet313131293028180