Nahoru

Pedagogický sbor VOŠES

Ing. Dagmar Adamcová
zástupce ředitele školy pro VOŠES
budova Podskalská 10
2. patro, kanc. zást. pro VOŠES
tel.: 221 595 403
e-mail: adamcovapodskalska.cz
Mgr. Michaela Bennett
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: bennettpodskalska.cz
Mgr. Martin Beňo
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: benopodskalska.cz
Mgr. Jiří Bruna
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: brunapodskalska.cz
Ing. Radka Brůžková
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P13
tel.: 221 595 437
e-mail: bruzkovapodskalska.cz
Ing. Soňa Cupalová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 118
tel.: 221 595 430
e-mail: cupalovapodskalska.cz
JUDr. Břetislav Čechmánek
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 107
tel.: 221 595 439
e-mail: cechmanekpodskalska.cz
Ing. Jiří Divoký
vyučující
budova Navrátilova 15
3. patro, učebna výpočetní techniky
tel.: 221 595 479
e-mail: divokypodskalska.cz
Ing. Martin Dlabal
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: dlabalpodskalska.cz
Mgr. Jitka Freudlová
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P13
tel.: 221 595 437
e-mail: freudlovapodskalska.cz
Mgr. Klára Hájková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 301
tel.: 221 595 457
e-mail: hajkovapodskalska.cz
Mgr. Štěpán Horálek
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 113
tel.: 221 595 432
e-mail: horalekpodskalska.cz
Ing. Karel Hřídel
vyučující
budova Navrátilova 15
přízemí, dílny - výrobna masa
tel.: 221 595 480
e-mail: hridelpodskalska.cz
Ing. Denisa Chlustinová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 118
tel.: 221 595 435
e-mail: chlustinovapodskalska.cz
Ing. Ludvika Jakešová
zástupce ředitele školy pro ekonomiku
budova Podskalská 10
2. patro, kanc. zást. pro ekonomiku
tel.: 221 595 406
e-mail: jakesovapodskalska.cz
Mgr. Dominika Jírová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: jirovapodskalska.cz
Mgr. Petra Kafková
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: kafkovapodskalska.cz
Ing. Petra Kejdová
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 213
tel.: 221 595 452
e-mail: kejdovapodskalska.cz
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 113
tel.: 221 595 432
e-mail: klazarpodskalska.cz
JUDr. Ladislav Kněžourek
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 107
tel.: 221 595 439
e-mail: knezourekpodskalska.cz
Ing. Anna Kočanová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 118
tel.: 221 595 435
e-mail: kocanovapodskalska.cz
Ing. Eva Kolářová
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P13
tel.: 221 595 437
e-mail: kolarovapodskalska.cz
Ing. Jitka Koubová
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 211
tel.: 221 595 453
e-mail: koubovapodskalska.cz
Mgr. Tomáš Koukolík
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 113
tel.: 221 595 432
e-mail: koukolikpodskalska.cz
Ing. Oldřich Koza
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 313
tel.: 221 595 454
e-mail: kozapodskalska.cz
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 114
tel.: 221 595 434
e-mail: kratochvilpodskalska.cz
PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 108
tel.: 221 595 438
e-mail: malinovapodskalska.cz
Mgr. Romana Mikulášková
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P13
tel.: 221 595 437
e-mail: mikulaskovapodskalska.cz
Ing. Sylva Mlčochová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 108
tel.: 221 595 438
e-mail: mlcochovapodskalska.cz
PaedDr. Helena Niederlová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: niederlovapodskalska.cz
Mgr. Michaela Petříčková
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: petrickovapodskalska.cz
Ing. Filip Starosta, Ph.D.
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: starostapodskalska.cz
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 113
tel.: 221 595 432
e-mail: serakpodskalska.cz
RNDr. Hana Šprincová
vyučující
výchovný poradce SOŠ Navrátilova
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: sprincovapodskalska.cz
Ing. Martina Štěpánková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 301
tel.: 221 595 457
e-mail: stepankovapodskalska.cz
JUDr. Lenka Štumperová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: stumperovapodskalska.cz
Ing. Dana Švejdová
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: svejdovapodskalska.cz
PhDr. Lucie Tučková, Ph.D.
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 114
tel.: 221 595 434
e-mail: ltuckovapodskalska.cz
Mgr. Bohumila Tučková
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 114
tel.: 221 595 434
e-mail: tuckovapodskalska.cz
Ing. Zuzana Vaňková
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 215a
tel.: 221 595 451
e-mail: vankovapodskalska.cz