Nahoru

Zde si můžete stáhnout
některé dokumenty SPŠ a SOŠ

Dokumenty pdf jsou určeny k vytisknutí a vyplnění papírového formuláře (rukou, na psacím stroji ...), formuláře Wordu jsou určeny ke stažení do PC, vyplnění v textovém editoru (MS Word nebo kompatibilní textový editor) a vytisknutí již vyplněného dokumentu.

Chcete−li soubor stáhnout, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu před názvem dokumentu a z místní nabídky vyberte volbu "Uložit cíl jako ..."

Přihláška ke studiu na SPŠ a SOŠ (tiskněte oboustranně!)
přihláška k dennímu studiu      (tento dokument lze vyplnit v PC a vytisknout již vyplněný)
 
přihláška k dálkovému studiu      (tento dokument lze vyplnit v PC a vytisknout již vyplněný)
 
Odvolání proti nepřijetí ke studiu
odvolání proti nepřijetí ke studiu - dokument pdf
odvolání proti nepřijetí ke studiu - formulář wordu
 
Zápisové lístky
žádost o vydání zápisového lístku - dokument pdf
 
Žádost
žádost (komisionální zkouška, ukončení studia ...) - dokument pdf
žádost (komisionální zkouška, ukončení studia ...) - formulář Wordu
 
Dálkové studium - uznání dosaženého vzdělání
žádost o uznání dosaženého vzdělání - dokument pdf
žádost o uznání dosaženého vzdělání - formulář Wordu
 
Dálkové studium - přijetí do vyššího ročníku
žádost o přijetí do vyššího ročníku - dokument pdf
žádost o přijetí do vyššího ročníku - formulář Wordu
 
Dálkové studium - pololetní zkoušky       (tiskněte oboustranně!)
protokol o pololetní zkoušce - dokument pdf
protokol o pololetní zkoušce - formulář Wordu
 
Písemná maturitní práce
požadavky na maturitní práci - dokument pdf
formální úprava maturitní práce - dokument pdf
postup při volbě tématu maturitní práce - dokument pdf
formulář k výběru tématu maturitní práce - dokument pdf