Nahoru

Učební plán - školní rok 2018/2019

ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí — Denní studium — 4. ročník
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí — Denní studium — 1. až 3. ročník

RVP: 16-01-M/01 — Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

Denní studium — 4. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
I. Povinné vyučovací předměty31(13)
Český jazyk a literatura3
1. cizí jazyk3(3)
Konverzace v cizím jazyce2(2)
Občanská výchova2
Dějepis--
Matematika3
Fyzika--
Biologie a ekologie3(1)
Obecná a anorganická chemie--
Organická chemie a biochemie--
Tělesná výchova2(2)
Informační a komunikační technologie--
Ekonomika--
Chemie a ekologie4(1)
Geografie--
Hydrologie a meteorologie1
Geologie--
Ochrana životního prostředí4(1)
Monitorování životního prostředí4(3)
II. Volitelné vyučovací předměty1
Společenskovědní seminář1
Matematický seminář1
Počet vyučovacích hodin týdně32
III. Nepovinné vyučovací předměty3
2. cizí jazyk2
Seminář z 1. cizího jazyka--
Společenskovědní seminář1
Matematický seminář1

RVP: 16-01-M/01 — Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

Denní studium — 1. až 3. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
I. Povinné vyučovací předměty32(12)32(12)33(12)33(12)130(48)
Český jazyk a literatura333312
1. cizí jazyk3(3)3(3)3(3)3(3)12(12)
Konverzace v cizím jazyce1(1)--2(2)2(2)5(5)
Občanská výchova--1124
Dějepis2------2
Matematika333312
Fyzika2------2
Biologie a ekologie3(1)3(1)2(0,5)311(2,5)
Obecná a anorganická chemie4(1)------4(1)
Organická chemie a biochemie--3----3
Tělesná výchova2(2)2(2)2(2)2(2)8(8)
Informační a komunikační technologie3(3)3(3)----6(6)
Ekonomika--32--5
Chemie a ekologie--3(2)3(2)6(3)12(7)
Geografie22----4
Hydrologie a meteorologie----213
Geologie----3(0,5)--3(0,5)
Ochrana životního prostředí4(1)3(1)3(1)4(1)14(4)
Monitorování životního prostředí----2(1)2(1)4(2)
Matematický seminář----224
Počet vyučovacích hodin týdně32323333130
III. Nepovinné vyučovací předměty423312
2. cizí jazyk22228
Seminář z 1. cizího jazyka2------2
Seminář z českého jazyka----112