» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

RVP: Přírodovědné lyceum
ŠVP: Přírodovědné lyceum

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa

 

Charakteristika oboru

Absolvent studijního oboru přírodovědné lyceum je především připraven ke studiu jak na vysokých školách, tak v oborech vyšších odborných škol zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství apod. Studovat může i na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciální, ale i celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ, může se uplatnit, vzhledem k získaným obecně−odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, ICT, potravinářství apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní oblasti.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa

Absolvent oboru:

Nahoru