Nahoru

Učební plán - školní rok 2019/2020

Účetnictví a finance — Denní studium
Účetnictví a finance — Dálkové studium
Účetnictví a finance — Přiřazené kredity

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Hodinové dotace denního studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly252531292625161
První cizí jazyk I-VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I-VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ12
Účetnictví I-VI (A)2/2 ZK2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk1/1 Zk1/1 Zk20
Finance I-VI (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk12
Daně I-IV----1/1 KZ1/1 Zk1/1 KZ1/2 Zk9
Mikroekonomie2 KZ----------2
Makroekonomie--2 KZ--------2
Teorie práva a ústavní právo2 KZ----------2
Občanské a obchodní právo--2 KZ--------2
Pracovní právo----2 KZ------2
Finanční a trestní právo------2 KZ----2
Bankovnictví----3 KZ------3
Pojišťovnictví------3 KZ----3
Popisná statistika----2/1 Zk------3
Aplikovaná statistika------1/2 Zk----3
Finanční matematika I-II1/2 KZ1/2 KZ--------6
Management----2 KZ2 KZ----4
Marketing I-II--------1 KZ1 KZ2
Seminář k absolventské práci I-III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Praktikum verbální komunikace----0/1 KZ------1
Prezentační a komunikační techniky I-II0/2 z0/2 KZ--------4
Tabulkové a databázové programy----0/2 z------2
Pojistné na sociální zabezpečení--------0/2 KZ--2
Účetnictví na počítači I-II--------0/3 KZ0/3 KZ6
Finanční analýza I-II----0/1 KZ0/1 KZ----2
Hodnocení výkonnosti podniku--------1/1 KZ--2
Hospodářská politika I-II--------2 KZ2 KZ4
Psychologie I-II2 KZ2 KZ--------4
Sociální komunikace I-II----1 KZ0/1 KZ----2
Etika--------1 KZ--1
Multikulturní výchova----------1 KZ1
Profesní etika a etiketa----------2 KZ2
Praxe --4 týdny4 týdny4 týdny4 týdny--0
Povinně volitelné moduly44--22214
Účetnictví finančních institucí I-II (A)--------1/1 KZ1/1 Zk4
Účetnictví neziskových organizací I-II (A)--------1/1 KZ1/1 Zk4
Manažerské účetnictví I-II (A)--------1/1 KZ1/1 Zk4
Matematická analýza2/2 KZ----------4
Algebra a aplikovaná matematika--2/2 KZ--------4
Základy účetnictví I-II2/2 KZ2/2 KZ--------8
MS Access------0/2 KZ----2
MS Excel VBA------0/2 KZ----2
Součet292931312827175
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Hodinové dotace dálkového studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly1001001059510595600
První cizí jazyk I-VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Druhý cizí jazyk I-VI10 KZ10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk10 KZ60
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ30
Účetnictví I-VI (A)15 Zk15 Zk15 Zk15 Zk10 Zk10 Zk80
Finance I-VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Daně I-IV----5 KZ5 Zk10 KZ10 Zk30
Mikroekonomie10 KZ----------10
Makroekonomie--10 KZ--------10
Teorie práva a ústavní právo10 KZ----------10
Občanské a obchodní právo--10 KZ--------10
Pracovní právo----10 KZ------10
Finanční a trestní právo------10 KZ----10
Bankovnictví----5 KZ------5
Pojišťovnictví------5 KZ----5
Popisná statistika----5 Zk------5
Aplikovaná statistika------5 Zk----5
Finanční matematika I-II10 KZ10 KZ--------20
Management----5 KZ5 KZ----10
Marketing I-II--------5 KZ5 KZ10
Seminář k absolventské práci I-III------5 z10 z5 z20
Praktikum verbální komunikace----5 KZ------5
Prezentační a komunikační techniky I-II10 z10 KZ--------20
Tabulkové a databázové programy----10 z------10
Pojistné na sociální zabezpečení--------5 KZ--5
Účetnictví na počítači I-II--------10 KZ10 KZ20
Finanční analýza I-II----5 KZ5 KZ----10
Hodnocení výkonnosti podniku--------5 KZ--5
Hospodářská politika I-II--------10 KZ10 KZ20
Psychologie I-II10 KZ10 KZ--------20
Sociální komunikace I-II----5 KZ5 KZ----10
Etika--------5 KZ--5
Multikulturní výchova----------5 KZ5
Profesní etika a etiketa----------5 KZ5
Praxe 1 týden1 týden1 týden1 týden1 týden1 týden0
Povinně volitelné moduly55--105530
Účetnictví finančních institucí I-II (A)--------5 KZ5 Zk10
Účetnictví neziskových organizací I-II (A)--------5 KZ5 Zk10
Manažerské účetnictví I-II (A)--------5 KZ5 Zk10
Matematická analýza5 KZ----------5
Algebra a aplikovaná matematika--5 KZ--------5
Základy účetnictví I-II5 KZ5 KZ--------10
MS Access------10 KZ----10
MS Excel VBA------10 KZ----10
Součet105105105105110100630
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Kreditní hodnocení modulů

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly262631292626164
První cizí jazyk I-VI (A)33333318
Druhý cizí jazyk I-VI33333318
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI22222212
Účetnictví I-VI (A)44442321
Finance I-VI (A)33222214
Daně I-IV----22239
Mikroekonomie2----------2
Makroekonomie--2--------2
Teorie práva a ústavní právo2----------2
Občanské a obchodní právo--2--------2
Pracovní právo----2------2
Finanční a trestní právo------2----2
Bankovnictví----3------3
Pojišťovnictví------3----3
Popisná statistika----3------3
Aplikovaná statistika------3----3
Finanční matematika I-II33--------6
Management----22----4
Marketing I-II--------112
Seminář k absolventské práci I-III------1113
Praktikum verbální komunikace----1------1
Prezentační a komunikační techniky I-II22--------4
Tabulkové a databázové programy----2------2
Pojistné na sociální zabezpečení--------2--2
Účetnictví na počítači I-II--------336
Finanční analýza I-II----11----2
Hodnocení výkonnosti podniku--------2--2
Hospodářská politika I-II--------224
Psychologie I-II22--------4
Sociální komunikace I-II----11----2
Etika--------1--1
Multikulturní výchova----------11
Profesní etika a etiketa----------22
Praxe ------------0
Povinně volitelné moduly44--23316
Účetnictví finančních institucí I-II (A)--------336
Účetnictví neziskových organizací I-II (A)--------336
Manažerské účetnictví I-II (A)--------336
Matematická analýza4----------4
Algebra a aplikovaná matematika--4--------4
Základy účetnictví I-II44--------8
MS Access------2----2
MS Excel VBA------2----2
Součet303031312929180