PROJEKTOVÉ DNY

 

Žáci 8. nebo 9. tříd si mohou  zdarma vyzkoušet výrobu  pečiva  ve školní pekárně  nebo uzenin  ve školní uzenářské dílně . V pekárně si žáci zkusí vyrobit běžné (rohlíky, housky atd.) nebo jemné (vánočka, koláč atd.) pečivo, v uzenářské dílně si zkusí vyrobit např. špekáčky, sekanou, jitrnice apod. Vyzkouší si vždy celou výrobu od základních surovin až po hotový výrobek, který si mohou odnést domů.

Maximální počet žáků s pedagogickým dozorem je 15, nutný pracovní oděv. Délka projektového dne 4−6 hodin dle vyráběného sortimentu.

Termíny projektových dnů v prvním pololetí školního roku 2016/2017:
 
Pekárna:

 
 
Uzenářská dílna:
 

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
 
6. 10. 2016 od 
20. 10. 2016 od 
3. 11. 2016 od 
15. 12. 2016 od 
12. 1. 2017 od 
26. 1. 2017 od 
9. 2. 2017 od 
 
8:40 h
8:40 h
8:40 h
8:40 h
8:40 h
8:40 h
8:40 h
 
  úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
 
4. 10. 2016 od 
11. 10. 2016 od 
8. 11. 2016 od 
29. 11. 2016 od 
24. 1. 2017 od 
31. 1. 2017 od 
 
9:00 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h
 
 

Bližší informace a přihlášky na projektové dny
u pí. Švarcové na tel. 221 595 411 nebo 221 595 422.
 
Zveme Vás také na exkurze (viz "Pro ZŠ").