Nahoru

Zde si můžete stáhnout některé dokumenty VOŠ

Dokumenty pdf jsou určeny k vytisknutí a vyplnění papírového formuláře (rukou, na psacím stroji ...), formuláře Wordu jsou určeny ke stažení do PC, vyplnění v textovém editoru (MS Word nebo kompatibilní textový editor) a vytisknutí již vyplněného dokumentu.

Chcete−li soubor stáhnout, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu před názvem dokumentu a z místní nabídky vyberte volbu "Uložit cíl jako ..."

Žádost
žádost (přerušení studia, ukončení studia ...) - dokument pdf
žádost (přerušení studia, ukončení studia ...) - formulář Wordu
 
Komisionální přezkoušení
žádost o komisionální přezkoušení - dokument pdf
žádost o komisionální přezkoušení - formulář Wordu
 
Uznání předmětu/modulu
žádost o uznání předmětu/modulu - dokument pdf
žádost o uznání předmětu/modulu - formulář Wordu
 
Odborná praxe
smlouva o zajištění odborné praxe - dokument pdf
smlouva o zajištění odborné praxe - formulář Wordu
 
hodnocení průběhu odborné praxe - dokument pdf
hodnocení průběhu odborné praxe - formulář Wordu
 
Absolventská práce
přihlášení absolventské práce - formulář Wordu
 
průběh zpracování absolventské práce - formulář Wordu
 
Oponentský posudek absolventské práce
  informace pro oponenty
oponentský posudek absolventské práce - formulář Excelu