Nahoru

Organizace školního roku 2019/2020
na SPŠ a SOŠ

termín   událost
22. 8. až 29. 8. 2019 dodatečné a opravné zkoušky
2. 9. až 4. 9. 2019 opravné MZ - společná část
5. 9. až 11. 9. 2019 opravné MZ - praktická část a písemná část
12. 9. až 13. 9. 2019 opravné MZ - ústní část
   
2. 9. 2019 zahájení 1. pololetí
2. 9. až 6. 9. 2019 aklimatizační sportovní kurz pro 1. ročník
14. 9. 2019 9:00-16:00 výroční den otevřených dveří - 90 let oboru zpracování masa
v budově v Navrátilově ulici
18. 11. 2019 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
28. 11. až 30. 11. 2019 Schola Pragensis
4. 1. až 11. 1. 2020 lyžařský kurz pro 2. ročník (1. běh)
11. 1. až 18. 1. 2020 lyžařský kurz pro 2. ročník (2. běh)
30. 1. 2020 ukončení 1. pololetí a předání výpisů vysvědčení
3. 2. 2020 zahájení 2. pololetí
28. 2. 2020 maturitní ples
6. 4. 2020 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
do 24. 4. 2020 odevzdání přihlášek k volitelným předmětům pro šk. rok 2020/2021
30. 4. 2020 ukončení výuky maturitních tříd a předání vysvědčení za ročník
8. 6. 2020 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Veterinářství
9. 6. 2020 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Analýza potravin a Ekologie a životní prostředí
10. 6. 2020 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Technologie potravin
11. 6. 2020 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Přírodovědné lyceum
30. 6. 2020 ukončení 2. pololetí a předání vysvědčení nematuritním ročníkům
   
2. 9. až 20. 9. 2019 praxe 4.V
23. 9. až 4. 10. 2019 praxe 2.V
14. 4. až 30. 4. 2020 praxe 1.V
14. 4. až 24. 4. 2020 praxe 2.A, 2.B, 2.C
18. 5. až 29. 5. 2020 praxe 2.V, 3.A, 3.B, 3.C, 3.L
15. 6. až 26. 6. 2020 praxe 1.A, 1.B, 1.C
   
do 31. 3. 2020 odevzdání seznamu literárních děl k MZ
14. 4. až 29. 4. 2020 písemná a praktická část profilových maturitních zkoušek
4. 5. až 7. 5. 2020 písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
11. 5. až 15. 5. 2020 svatý týden maturitních tříd
18. 5. až 28. 5. 2020 ústní maturitní zkoušky
2. 6. 2020 předání maturitních vysvědčení
15. 6. 2020 předání protokolů z Cermatu maturitním ročníkům
   
29. 10. až 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
31. 10. až 1. 11. 2019 ředitelské volno
23. 12. 2019 až 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
31. 1. 2020 pololetní prázdniny
17. 2. až 21. 2. 2020 jarní prázdniny
9. 4. 2020 velikonoční prázdniny