Nahoru

Organizace školního roku 2018/2019
na SPŠ a SOŠ

termín   událost
23. 8. až 30. 8. 2018 dodatečné a opravné zkoušky
3. 9. až 5. 9. 2018 opravné MZ - společná část
6. 9. až 12. 9. 2018 opravné MZ - praktická část a písemná část
10. 9. až 14. 9. 2018 opravné MZ - ústní část
   
3. 9. 2018 zahájení 1. pololetí
3. 9. až 7. 9. 2018 aklimatizační sportovní kurz pro 1. ročník
19. 11. 2018 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
22. 11. až 24. 11. 2018 Schola Pragensis
5. 1. až 12. 1. 2019 lyžařský kurz pro 2. ročník (1. běh)
12. 1. až 19. 1. 2019 lyžařský kurz pro 2. ročník (2. běh)
31. 1. 2019 maturitní ples
31. 1. 2019 ukončení 1. pololetí a předání výpisů vysvědčení
4. 2. 2019 zahájení 2. pololetí
15. 4. 2019 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
30. 4. 2019 ukončení výuky maturitních tříd a předání vysvědčení za ročník
10. 6. 2019 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Veterinářství
11. 6. 2019 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Technologie potravin a Analýza potravin
12. 6. 2019 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Technologie potravin a Ekologie a životní prostředí
13. 6. 2019 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Přírodovědné lyceum
28. 6. 2019 ukončení 2. pololetí a předání vysvědčení nematuritním ročníkům
   
3. 9. až 21. 9. 2018 praxe 4.V
24. 9. až 5. 10. 2018 praxe 2.V
15. 4. až 26. 4. 2019 praxe 2.A, 2.B, 2.C
15. 4. až 3. 5. 2019 praxe 1.V
13. 5. až 24. 5. 2019 praxe 2.V, 3.A, 3.B, 3.C, 3.L
10. 6. až 21. 6. 2019 praxe 1.A, 1.B, 1.C
   
do 29. 3. 2019 odevzdání seznamu literárních děl k MZ
10. 4. až 29. 4. 2019 písemná a praktická část profilových maturitních zkoušek
2. 5. až 6. 5. 2019 písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
7. 5. až 15. 5. 2019 svatý týden maturitních tříd
16. 5. až 29. 5. 2019 ústní maturitní zkoušky
31. 5. 2019 předání maturitních vysvědčení
17. 6. 2019 předání protokolů z Cermatu maturitním ročníkům
   
27. 9. 2018 ředitelské volno
29. 10. až 30. 10. 2018 podzimní prázdniny
27. 12. 2018 až 2. 1. 2019 vánoční prázdniny
3. 1. až 4. 1. 2019 ředitelské volno
1. 2. 2019 pololetní prázdniny
11. 2. až 15. 2. 2019 jarní prázdniny
18. 4. 2019 velikonoční prázdniny