» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Organizace školního roku 2017/2018
na SPŠ a SOŠ

 

termín   událost
24. 8. až 31. 8. 2017 dodatečné a opravné zkoušky
1. 9. až 5. 9. 2017 opravné MZ - společná část
6. 9. až 12. 9. 2017 opravné MZ - praktická část
7. 9. a 12. 9. 2017 opravné MZ - písemná část
13. 9. až 15. 9. 2017 opravné MZ - ústní část
   
4. 9. 2017 zahájení 1. pololetí
4. 9. až 8. 9. 2017 aklimatizační sportovní kurz pro 1. ročník
20. 11. 2017 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
23. 11. až 25. 11. 2017 Schola Pragensis
6. 1. až 13. 1. 2018 lyžařský kurz pro 2. ročník (1. běh)
13. 1. až 20. 1. 2018 lyžařský kurz pro 2. ročník (2. běh)
31. 1. 2018 ukončení 1. pololetí a předání výpisů vysvědčení
1. 2. 2018 maturitní ples
1. 2. 2018 zahájení 2. pololetí
16. 4. 2018 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
30. 4. 2018 ukončení výuky maturitních tříd a předání vysvědčení za ročník
11. 6. 2018 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru ŠVP Veterinářství
12. 6. 2018 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů ŠVP Analýza potravin a Technologie zpracování masa a masných výrobků
13. 6. 2018 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů ŠVP Ekologie a ochrana životního prostředí a Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
14. 6. 2018 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru ŠVP Přírodovědné lyceum
29. 6. 2018 ukončení 2. pololetí a předání vysvědčení nematuritním ročníkům
   
5. 9. až 22. 9. 2017 praxe 4.V
25. 9. až 6. 10. 2017 praxe 2.V
16. 4. až 27. 4. 2018 praxe 2.A, 2.B, 2.C
16. 4. až 4. 5. 2018 praxe 1.V
14. 5. až 25. 5. 2018 praxe 2.V, 3.A, 3.B, 3.C, 3.L
18. 6. až 28. 6. 2018 praxe 1.A, 1.B, 1.C
   
do 2. 10. 2017 nahlášení témat maturitních prací (obory EKO a LYC)
do 15. 3. 2018 odevzdání písemných maturitních prací k obhajobě (obory EKO a LYC)
do 28. 3. 2018 odevzdání seznamu literárních děl k MZ
16. 4. až 27. 4. 2018 písemná a praktická část profilových maturitních zkoušek
2. 5. až 7. 5. 2018 písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
2. 5. 2018 předání posudků oponenta a vedoucího práce žákům (obory EKO, LYC a VET)
9. 5. až 15. 5. 2018 svatý týden maturitních tříd
16. 5. až 29. 5. 2018 ústní maturitní zkoušky
1. 6. 2018 předání maturitních vysvědčení
15. 6. 2018 předání protokolů z Cermatu maturitním ročníkům
   
29. 9. 2017 ředitelské volno
26. 10. až 27. 10. 2017 podzimní prázdniny
27. 12. 2017 až 2. 1. 2018 vánoční prázdniny
2. 2. 2018 pololetní prázdniny
5. 2. až 9. 2. 2018 jarní prázdniny
29. 3. 2018 velikonoční prázdniny