Nahoru

Učební plán - školní rok 2018/2019

ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků — Denní studium — 4. ročník
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků — Denní studium — 1. až 3. ročník

RVP: 29-41-M/01 — Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

Denní studium — 4. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
I. Povinné vyučovací předměty31(15)
Český jazyk a literatura3
1. cizí jazyk3(3)
Konverzace v cizím jazyce2(2)
Občanská výchova2
Dějepis--
Matematika3
Fyzika--
Biologie a ekologie--
Obecná a anorganická chemie--
Tělesná výchova2(2)
Informační a komunikační technologie--
Ekonomika--
Biologie a mikrobiologie4(3)
Technická příprava--
Technologie6
Dílenská cvičení2(2)
Organická chemie a biochemie--
Analytická chemie4(3)
Fyzikální chemie--
II. Volitelné vyučovací předměty1
Společenskovědní seminář1
Matematický seminář1
Počet vyučovacích hodin týdně32
III. Nepovinné vyučovací předměty3
2. cizí jazyk2
Seminář z 1. cizího jazyka--
Společenskovědní seminář1
Matematický seminář1

RVP: 29-41-M/01 — Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

Denní studium — 1. až 3. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
I. Povinné vyučovací předměty32(13)32(13)33(15)33(15)130(56)
Český jazyk a literatura333312
1. cizí jazyk3(3)3(3)3(3)3(3)12(12)
Konverzace v cizím jazyce1(1)--2(2)2(2)5(5)
Občanská výchova--1124
Dějepis2------2
Matematika333312
Fyzika2------2
Biologie a ekologie3(1)------3(1)
Obecná a anorganická chemie4(1)------4(1)
Tělesná výchova2(2)2(2)2(2)2(2)8(8)
Informační a komunikační technologie3(3)3(3)----6(6)
Ekonomika--32--5
Biologie a mikrobiologie--3(1)3(2)4(3)10(6)
Technická příprava2------2
Technologie233614
Dílenská cvičení2(2)2(2)2(2)2(2)8(8)
Organická chemie a biochemie--3----3
Analytická chemie--3(2)3(2)4(3)10(7)
Fyzikální chemie----4(2)--4(2)
Matematický seminář----224
Počet vyučovacích hodin týdně32323333130
III. Nepovinné vyučovací předměty423312
2. cizí jazyk22228
Seminář z 1. cizího jazyka2------2
Seminář z českého jazyka----112