Pedagogický sbor SPŠPT Podskalská

 

Mgr. Romana Balážová
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 306
tel.: 221 595 460
e-mail: balazovapodskalska.cz
 
 
Iva Bašusová
vyučující
odborná asistentka - laborantka
budova Podskalská 10
2. patro, sekretariát
tel.: 221 595 422
e-mail: basusovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Martin Beňo
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: benopodskalska.cz
 
 
Ing. Martin Dlabal
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: dlabalpodskalska.cz
 
 
Mgr. Radka Endrlová
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 211
tel.: 221 595 453
e-mail: endrlovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Eva Hamšíková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: hamsikovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Jindřiška Heřmánková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 306
tel.: 221 595 460
e-mail: hermankovapodskalska.cz
 
 
Ing. Jiří Hrubý
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: hrubypodskalska.cz
 
 
Ing. Karel Hřídel
vyučující
budova Navrátilova 15
přízemí, dílny - výrobna masa
tel.: 221 595 480
e-mail: hridelpodskalska.cz
 
 
doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 301
tel.: 221 595 457
e-mail: chladekpodskalska.cz
 
 
Ing. Milan Chmelař
ředitel školy
budova Podskalská 10
2. patro, kancelář ředitele
tel.: 221 595 401; 224 921 948
e-mail: chmelarpodskalska.cz
 
 
Mgr. Dana Chvalovská
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 306
tel.: 221 595 460
e-mail: chvalovskapodskalska.cz
 
 
Mgr. Jana Karbanová
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 311
tel.: 221 595 455
e-mail: karbanovapodskalska.cz
 
 
Ing. Hana Keindlová
vyučující
referentka studijního oddělení
budova Podskalská 10
přízemí, studijní oddělení
tel.: 221 595 444
e-mail: keindlovapodskalska.cz
 
 
Ing. Jan Knotek
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 213
tel.: 221 595 452
e-mail: knotekpodskalska.cz
 
 
Ing. Ladislav Kolář
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: kolarpodskalska.cz
 
 
Mgr. Dagmar Kotková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: kotkovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Tereza Kotrbová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: kotrbovapodskalska.cz
 
 
Ing. Jitka Koubová
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 211
tel.: 221 595 453
e-mail: koubovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Tomáš Koukolík
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 113
tel.: 221 595 432
e-mail: koukolikpodskalska.cz
 
 
Ing. Oldřich Koza
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 313
tel.: 221 595 454
e-mail: kozapodskalska.cz
 
 
Mgr. Václav Krámek ml.
zástupce ředitele školy pro SPŠ Podskalská
budova Podskalská 10
2. patro, kanc. zást. pro SPŠ Podskalská
tel.: 221 595 404
e-mail: kramekvpodskalska.cz
 
 
Ing. Eva Lukešová
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 313
tel.: 221 595 454
e-mail: lukesovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Zuzana Mahrlová
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: mahrlovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Iva Machková
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 211
tel.: 221 595 453
e-mail: machkovapodskalska.cz
 
 
RNDr. Jana Maredová
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 213
tel.: 221 595 452
e-mail: maredovapodskalska.cz
 
 
Ing. Jan Matyáš
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 213
tel.: 221 595 452
e-mail: matyaspodskalska.cz
 
 
Ing. Alena Maxová
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 313
tel.: 221 595 454
e-mail: maxovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Pavel Morávek
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 311
tel.: 221 595 455
e-mail: moravekpodskalska.cz
 
 
PaedDr. Helena Niederlová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: niederlovapodskalska.cz
 
 
Ing. Dana Ondrášková, CSc.
vyučující
výchovný poradce SPŠ Podskalská
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 213
tel.: 221 595 452
e-mail: ondraskovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Kateřina Presová
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 311
tel.: 221 595 455
e-mail: harazimovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Pavel Raška
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 211
tel.: 221 595 453
e-mail: raskapodskalska.cz
 
 
Ing. Vlasta Suchánková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 306
tel.: 221 595 460
e-mail: suchankovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Hedvika Škapová
vyučující
budova Podskalská 10
suterén, tělocvična, kabinet S1a
tel.: 221 595 459
e-mail: skapovapodskalska.cz
 
 
Ing. Romana Šlesingerová
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 311
tel.: 221 595 455
e-mail: slesingerovapodskalska.cz
 
 
Ing. Helena Šmejkalová
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, sekretariát
tel.: 221 595 422
e-mail: smejkalovapodskalska.cz
 
 
Ing. Martina Štěpánková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 301
tel.: 221 595 457
e-mail: stepankovapodskalska.cz
 
 
Ing. Dana Švejdová
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: svejdovapodskalska.cz
 
 
Mgr. Lucie Tichá
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: ltichapodskalska.cz
 
 
Ing. Miroslav Tuscher
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 311
tel.: 221 595 455
e-mail: tuscherpodskalska.cz
 
 
Mgr. Luboš Vaculík
vyučující
budova Podskalská 10
suterén, tělocvična, kabinet S1b
tel.: 221 595 458
e-mail: vaculikpodskalska.cz
 
 
Ing. Markéta Vaňková
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 213
tel.: 221 595 452
e-mail: mvankovapodskalska.cz
 
 
Ing. Zuzana Vaňková
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 215a
tel.: 221 595 451
e-mail: vankovapodskalska.cz
 
 
Ing. Eva Vrbenská
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 301
tel.: 221 595 457
e-mail: vrbenskapodskalska.cz