» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa

 

Charakteristika oboru

Absolventi nacházejí uplatnění především v pivovarech a ve sladovnách. Ukončením školy získávají žáci kvalifikaci pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické laboratoře) a v ekonomických útvarech.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie nebo na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

O absolventy oboru mají zájem i v laboratořích nemocnic a výzkumných ústavů provádějících chemické, biologické, biotechnologické a mikrobiologické rozbory nebo zabývajících se ochranou životního prostředí, ekologií, vodohospodářstvím ap. Absolventi dále pracují v laboratořích inspekcí jakosti, potravinářských závodů, zemědělského zásobování. Zaměstnání nacházejí i ve společnostech zabývajících se výrobou a prodejem sanitačních prostředků, hygienou a též v závodech, ve kterých jsou základem výroby kvasné procesy (výroba krmiv, antibiotik, enzymů, organických kyselin aj.). Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po vstupu ČR do EU.

Praktická výuka v tomto oboru se koná v laboratořích školy a v závodech navazujících na tento obor, především pak v pivovarech a sladovnách. V průběhu studia žáci absolvují i několik praktických celků ve školních minipivovarech. V laboratořích školy provádějí chemickou i mikrobiologickou kontrolu vstupních surovin, meziproduktů i finálního výrobku.

Obor se vyučuje v denní i v dálkové formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa

Absolvent oboru:

Nahoru