Nahoru

Výzvy k podání nabídky

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“

 

VOŠ, SPŠ a SOŠ, Praha 2, Podskalská 10, zastoupená ředitelem Ing. Milanem Chmelařem, vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky:

„NOVÝ WEBDESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY“

za účelem zadání zakázky na vytvoření nové webové prezentace školy dle zadávacích kritérií.