Nahoru

NOVINKY

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

21. 4. 2021, Jan Keindl:
Ve vyšších odborných školách se od 26. 4. 2021 umožňuje skupinová konzultace v maximálním počtu 6 studentů na skupinu pro studenty posledních ročníků anebo studenty ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků.
Pro studenty účastnící se skupinových konzultací platí povinnost podrobit se testování.

21. 4. 2021, Jan Keindl:
Ve středních školách a ve vyšších odborných školách od 26. 4. 2021 se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
Osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

STŘEDNÍ ŠKOLA

21. 4. 2021, Jan Keindl:
Ve středních školách a vyšších odborných školách od 26. 4. 2021 se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
Osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

31. 3. 2021, Mgr. Václav Krámek:
Dne 12.4.2021 proběhnou třídní schůzky od 17,00. Třídní schůzky budou organizovány v aplikaci TEAMS se třídním učitelem. Žádáme rodiče o účast. Harmonogram:17-18,00 informace od třídního učitele(aktuální informace a prospěch, vize a plány), 18,00-19,30 možnost spojení se vyučujícími v rámci chatu(telefonicky, písemně).

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Sídlíme na dvou adresách. Vyberte si jednu z našich škol.

© 2018 COMPUTER HELP, spol. s r. o. - Všechna práva vyhrazena