Nahoru

Třídní schůzky SPŠ a SOŠ

Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
 
pořádá ve školním roce 2020/2021 pro všechny studijní obory třídní schůzky,
 
které se budou konat vždy od 18:00 hodin v budově v Podskalské 10 ve dnech:
 
16. 11. 2020 12. 4. 2021

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročník (pro přijaté uchazeče o studium) se budou konat:
pro ŠVP dne v budově
Veterinářství 14. 6. 2021 Navrátilova 15
Analýza potravin
Ekologie a životní prostředí
15. 6. 2021 Podskalská 10
Technologie potravin 16. 6. 2021 Podskalská 10
Přírodovědné lyceum 17. 6. 2021 Navrátilova 15