Nahoru

Třídní schůzky G, SPŠ a SOŠ

Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
 
pořádá ve školním roce 2021/2022 pro všechny studijní obory třídní schůzky,
 
které se budou konat vždy od 18:00 hodin v budově v Podskalské 10 ve dnech:
 
15. 11. 2021 11. 4. 2022

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročník (pro přijaté uchazeče o studium) se budou konat:
pro RVP dne v budově
Veterinářství 13. 6. 2022 Navrátilova 15
Analýza potravin + Ekologie a životní prostředí 14. 6. 2022 Podskalská 10
Technologie potravin + Gymnázium 15. 6. 2022 Podskalská 10
Přírodovědné lyceum 16. 6. 2022 Navrátilova 15