Nahoru

Třídní schůzky SPŠ a SOŠ

Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
pořádá ve školním roce 2018/2019 pro všechny studijní obory třídní schůzky,
které se budou konat vždy od 18:00 hodin v budově v Podskalské 10 ve dnech:
 
19. 11. 2018 15. 4. 2019
Třídní schůzky pro budoucí 1. ročník (pro přijaté uchazeče o studium) se budou konat:
pro RVP dne v budově
Veterinářství 10. 6. 2019 Navrátilova 15
Analýza potravin, Ekologie a životní prostředí 11. 6. 2019 Podskalská 10
Technologie potravin 12. 6. 2019 Podskalská 10
Přírodovědné lyceum 13. 6. 2019 Navrátilova 15