Nahoru

Třídní schůzky SPŠ a SOŠ

Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
pořádá ve školním roce 2019/2020 pro všechny studijní obory třídní schůzky,
které se budou konat vždy od 18:00 hodin v budově v Podskalské 10 ve dnech:
 
18. 11. 2019 6. 4. 2020

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročník (pro přijaté uchazeče o studium) se budou konat:
pro ŠVP dne v budově
Veterinářství 8. 6. 2020 Navrátilova 15
Analýza potravin
Ekologie a životní prostředí
9. 6. 2020 Podskalská 10
Technologie potravin 10. 6. 2020 Podskalská 10
Přírodovědné lyceum 11. 6. 2020 Navrátilova 15