Nahoru

Pedagogický sbor SOŠ Navrátilova

Mgr. Michaela Bennett
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: bennettpodskalska.cz
Radka Dernerová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: dernerovapodskalska.cz
Ing. Jiří Divoký
vyučující
budova Navrátilova 15
3. patro, učebna výpočetní techniky
tel.: 221 595 479
e-mail: divokypodskalska.cz
Mgr. Alexandra Gubová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: gubovapodskalska.cz
Mgr. Jindřiška Heřmánková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 306
tel.: 221 595 460
e-mail: hermankovapodskalska.cz
Ing. Karel Hřídel
vyučující
budova Navrátilova 15
přízemí, dílny - výrobna masa
tel.: 221 595 480
e-mail: hridelpodskalska.cz
Ing. Ladislav Kolář
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: kolarpodskalska.cz
Mgr. Martina Kotrbová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: kotrbovampodskalska.cz
Mgr. Tereza Kotrbová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: kotrbovapodskalska.cz
Mgr. Iva Machková
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 211
tel.: 221 595 453
e-mail: machkovapodskalska.cz
Mgr. Petr Moulis
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: moulispodskalska.cz
Mgr. Bohuslava Polívková
zástupce ředitele školy pro SOŠ Navrátilova
budova Navrátilova 15
2. patro, kanc. zást. pro SOŠ Navrátilova
tel.: 221 595 405
e-mail: polivkovapodskalska.cz
Mgr. Veronika Rausová Šajtarová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: rausovapodskalska.cz
MVDr. Ondřej Rychlík
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: rychlikpodskalska.cz
Ing. Miroslav Sazima
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: sazimapodskalska.cz
Ing. Filip Starosta, Ph.D.
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: starostapodskalska.cz
Mgr. Hedvika Škapová
vyučující
budova Podskalská 10
suterén, tělocvična, kabinet S1a
tel.: 221 595 459
e-mail: skapovapodskalska.cz
Andrea Šlamborová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: slamborovapodskalska.cz
RNDr. Hana Šprincová
vyučující
výchovný poradce SOŠ Navrátilova
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: sprincovapodskalska.cz
Ing. Dana Švejdová
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: svejdovapodskalska.cz
Mgr. Jiří Tobiáš
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: tobiaspodskalska.cz
Ing. Marie Trnková
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: trnkovapodskalska.cz
Mgr. Jitka Tuscherová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: tuscherovapodskalska.cz
Mgr. Luboš Vaculík
vyučující
budova Podskalská 10
suterén, tělocvična, kabinet S1b
tel.: 221 595 458
e-mail: vaculikpodskalska.cz
Ing. Zuzana Vaňková
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 215a
tel.: 221 595 451
e-mail: vankovapodskalska.cz
Mgr. Jana Vischi
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: vischipodskalska.cz