Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z BIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE

Studijní obor:   RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Morfologie a cytologie prokaryotní buňky
 • Morfologie a cytologie eukaryotní buňky
 • Vlivy působící při kultivaci mikroorganismů
 • Izolace a selekce mikroorganismů
 • Propagace mikroorganismů
 • Metabolismus mikroorganismů
 • Enzymy a enzymatická činnost mikroorganismů
 • Genetika mikroorganismů
 • Technologicky významné mikroorganismy
 • Bezpečnost potravin
 • Technologicky škodlivé mikroorganismy
 • Opatření proti škodlivým mikroorganismům (suroviny, potraviny, zařízení, provoz)
 • Mikrobiologická kontrola vzduchu
 • Mikrobiologická kontrola vody a problematika odpadních vod
 • Mikrobiologická kontrola ječmene a sladu
 • Mikrobiologická kontrola chmele
 • Mikrobiologická kontrola pivovarských kvasinek
 • Mikrobiologická kontrola mladiny a mladého piva
 • Mikrobiologická kontrola piva
 • Mikrobiologická kontrola vína
 • Mikrobiologické kontroly při výrobě lihu
 • Mikrobiologická kontrola pekařského droždí
 • Obalové materiály v potravinářském průmyslu
 • Hygiena a sanitace v provozech potravinářského průmyslu
 • Mikrobiologické kontroly při výrobě nealkoholických nápojů

 

V Praze dne 22. září 2021