Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z TECHNOLOGIE

Studijní obor:   RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Ječmen, morfologie, enzymy ječmene a sladu, zařízení pro příjem, čištění a třídění, kritéria vlastností odpadních vod
 • Máčení, metody čistění odpadních vod
 • Klíčení a vedení hromad, enzymatické pochody, vybavení humen, úprava vody na vodu pitnou
 • Pneumatická sladovadla, vlastnosti klimatizovaného vzduchu, tvrdost vody
 • Hvozdění, konstrukční prvky hvozdu a popis, důležité ionty varné vody
 • Slad, náhražky sladů, výroba kyseliny citrónové
 • Šrotování, složení šrotu – pro scezovací káď a sladinový filtr, šrotovníky, metody izolace kyseliny citronové
 • Pivovarská varna – vystírání, rmutování, výroba octa
 • Rmutování na dva rmuty, teploty a enzymy, submersní a tlaková výroba octa, úprava octa a druhy
 • Scezování a vyslazování, teorie destilace
 • Scezovací kádě, složení melasy, postup hlavního kvašení s vratnou separací kvasinek v lihovarech
 • Chmelovar, určení dávky chmele, škrobnaté suroviny pro výrobu lihu, přípravy zápar v lihovarech
 • Morfologie chmelu, složení, rozdělení a výrobky z chmelu, destilace v lihovarech a pálenicích
 • Hrubé a jemné kaly, druhy a funkce mladinových linek, schéma rafinačního zařízení Barbet
 • Zakvašování, stádia hlavního kvašení, vybavení spilek, speciální vína – charakteristika a principy výroby
 • Vybavení ležáckého sklepa, dokvašování, teploty, hradící tlaky a doby dokvašování, vady a nemoci vín
 • CKT, možnosti použití CKT, popis CKT, technologické režimy výroby, výpočet stupně domočení ječmene
 • Filtrace, postup filtrace na svíčkovém filtru, druhy a popis filtrů, způsoby a účel stabilizace
 • Postup výroby bílého vína, odrůdy bílého vína, druhy vín, chemické složení ječmene
 • Výroba červeného vína, odrůdy červeného vína, síření, způsoby odvodňování a denaturace lihu
 • Rozdělení lihovin, suroviny, výroba destilátů, morfologie a chemické složení hroznového vína
 • Vybavení přetlačného sklepa, suchá část lahvárenský linek, pasterace, výroba míchaných lihovin
 • Mokrá část lahvárenských linek, získávání chuťových aromatických látek z drog při výrobě likérů
 • Stáčení piva do sudů, linka na mytí a plnění KEG sudů, druhy a popis ostatních obalů pro stáčení piva, stanovení alfa hořkých kyselin ve chmelových výrobcích a chmelu
 • Vlastnosti hotového piva a chemické složení, senzorické hodnocení, ošetřování piva na odbytištích, druhy piv, vady piv, jak lze zjistit původní stupňovitost mladiny v pivu

 

V Praze dne 22. září 2021