Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k písemné maturitní zkoušce z ANALYTICKÉ A FYZIKÁLNÍ CHEMIE

Studijní obor:   RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Kvalitativní chemická analýza anorganických látek
 • Kvalitativní chemická analýza organických látek
 • Kvantitativní analýza
  • vážková analýza, praktický výpočet
  • neutralizační odměrná analýza, praktické výpočty
  • srážecí odměrná analýza, praktické výpočty
  • komplexometrická odměrná analýza, praktické výpočty
  • oxidačně–redukční odměrná analýza, praktické výpočty
 • Optické metody — refraktometrie, polarimetrie, fotometrie
 • Elektrochemické metody — potenciometrie, konduktometrie, elektrolýza, polarografie
 • Separační metody — chromatografie

 

V Praze dne 15. června 2019