Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z BIOLOGIE

Studijní obor:   RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Cytologie – anatomie buňky, primáti
 • Cytologie – fyziologie buňky, chobotnatci a kytovci
 • Chemické složení buňky, vejcorodí a vačnatci
 • Nukleové kyseliny, dělení buňky, měkkýši
 • Priony a viry, kopytníci
 • Bakterie, soustava oporná
 • Sinice a Archea, soustava trávící
 • Prvoci, soustava oběhu tělních tekutin
 • Chromista a soustava rozmnožovací, ontogeneze
 • Houby, hlodavci a zajícovci
 • Houby, soustava dýchací
 • Kroužkovci, genetika
 • Rostliny krytosemenné, soustava vylučovací
 • Anatomie rostlin, hmyzožravci a letouni
 • Kořen a stonek, trojlaločnatci a klepítkatci
 • List, květ a plod, žabernatí a vzdušnicovci
 • Fyziologie rostlin, soustava žláz s vnitřní sekrecí
 • Řasy, šelmy
 • Rostliny výtrusné, paryby a ryby
 • Rostliny nahosemenné, obojživelníci
 • Soustava pohybová, plazi
 • Soustava smyslová, ptáci
 • Houbovci a žahavci, genetika eukaryot
 • Ploštěnci, nervová soustava
 • Hlísti, soustava krycí

 

V Praze dne 15. června 2019