Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Studijní obor:   RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Základní technologické procesy v zemědělství
 • Konzervace potravin
 • Chov hospodářských zvířat
 • Chov zájmových zvířat
 • Technologie zpracování masa a masných výrobků
 • Zpravování drůbeže a vajec
 • Technologie zpracování mléka
 • Technologie zpracování ryb
 • Technologie zpracování medu
 • Pěstování hospodářských plodin, ovoce a zeleniny
 • Zpracování hospodářských plodin, ovoce a zeleniny
 • Technologie zpracování mouky
 • Technologie výroby nealkoholických nápojů
 • Technologie výroby piva
 • Kvasná technologie
 • Technologie vody
 • Energie a její získávání
 • Technologické procesy v chemickém průmyslu
 • Biotechnologie
 • Technologie využití a regulace odpadů

 

V Praze dne 15. června 2019