Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu
k písemné maturitní zkoušce z ANALYTICKÉ CHEMIE

Studijní obor:   RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

1. část všeobecná

     Chemické názvosloví

     Vyčíslování chemických reakcí

     Příprava roztoků

     Základy analytické chemie kvalitativní (doplňování chemických reakcí)

     Vážková analýza (výpočet)

     Alkalimetrie (výpočet)

     Acidimetrie (výpočet)

     Manganometrie (výpočet)

     Jodometrie (výpočet)

     Argentometrie (výpočet)

     Merkurimetrie (výpočet)

     Chelatometrie (výpočet)

2. část odborná (principy + příklady výpočtů)

     Určení vaznosti masa

     Stanovení sušiny a vlhkosti masa a MV

     Stanovení NaCl v solicí směsi

     Stanovení tuku v mase a MV

     Stanovení bílkovin v mase a MV

     Stanovení slanosti masa a MV

     Stanovení čísla kyselosti a peroxidového u tuků

     Určení tvrdosti vody
     ____________________

 

V Praze dne 22. září 2021