Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z BIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE

Studijní obor:   RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Cytologie buňky; Primární a sekundární kontaminace masa
 • Dělení buňky – mitoza, amitoza, meioze; Potenciální kontaminace masných výrobků; Přímá kontaminace masa
 • Genetika; Vady v mase způsobené MO
 • Epitely; Mikrobiologická kontrola masa a masných výrobků
 • Krycí soustava; Vady na masných výrobcích způsobené MO
 • Pojiva; Ultramikrooganismy – anatomie, fyziologie, zástupci
 • Tělní tekutiny – krev a míza; Bakterie
 • Svalová tkáň; Kvasinky a plísně – anatomie buňky eukaryotní, fyziologie, zástupci
 • Parazitující hlísti; Enzymatická činnost MO, její využití v praxi
 • Kostra hlavy; Vliv vnějších chemických a biologických činitelů na růst MO, využití v praxi
 • Kostra končetin; Vliv vnějších fyzikálních činitelů na růst MO, využití v praxi
 • Kostra páteře a hrudního koše; Kvašení
 • Oběhová soustava – srdce, cévy, krevní oběh, slezina; Imunita nespecifická a specifická
 • Dýchací soustava; Epizootie speciální
 • Ekologie – základní pojmy, vlivy abiotické, biotické, potravní řetězec; Zoonózy malých zvířat
 • Dutina ústní, hltan, jícen, předžaludky a žaludek; Zoonózy velkých zvířat
 • Střeva, játra, slinivka břišní; Epizootie obecné
 • Vylučovací soustava; Parazitující prvoci
 • Rozmnožovací soustava samčí a samičí; Embryonální vývoj; Parazitující motolice
 • Žlázy s vnitřní sekrecí; Parazitující tasemnice
 • Nervová soustava, nervová tkáň, neuron – stavba a funkce; Parazitující členovci
 • Smyslová soustava; Mikrobiální otravy z potravin
 • Svalstvo hlavy, krku a trupu; Přenosná onemocnění – základní pojmy
 • Růst MO, růstová křivka, typy kultivace, využití v praxi; Nemikrobiální otravy z potravin
 • Svalstvo hrudní a pánevní končetiny; Chemické složení buňky, nukleové kyseliny

 

V Praze dne 22. září 2021