Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z CHEMIE A EKOLOGIE

Studijní obor:   RVP: Ekologie a životní prostředí; ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Kvalitativní analytická chemie
 • Vážková analýza
 • Neutralizační odměrná analýza
 • Oxidačně-redukční odměrná analýza
 • Srážecí odměrná analýza
 • Komplexometrická odměrná analýza
 • Optické metody a optické vlastnosti látek
 • Elektrochemické metody
 • Separační metody
 • Ostatní metody
 • Metabolismus a enzymy
 • Fotosyntéza
 • Energetický a látkový metabolismus sacharidů
 • Energetický a látkový metabolismus bílkovin
 • Energetický a látkový metabolismus lipidů
 • Ostatní přírodní látky a významné organické látky
 • Cizorodé látky a jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí
 • Toxikologie
 • Vznik, složení a reaktivita látek v atmosféře
 • Ozónová vrstva, skleníkový efekt a smog
 • Odběr a rozbor vzorků půdy
 • Půda a její kontaminace
 • Odběr vzorků vody a laboratorní rozbory vody
 • Chemismus vody, způsoby čištění OV a samočistící schopnost vody
 • Rozdělení, metody stanovení a analýzy odpadů

 

V Praze dne 22. září 2021