Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Studijní obor:   RVP: Ekologie a životní prostředí; ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF

 • Ekologie a vztah organismu s prostředím
 • Ekosystém — jeho funkce a stavba
 • Abiotické složky prostředí
 • Biotické složky prostředí
 • Vliv člověka na životní prostředí a krajinu
 • Globalizace a globální problémy
 • Druhová ochrana přírody
 • Územní ochrana přírody
 • Územní plánování a pozemkové úpravy
 • Zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí
 • Lesnictví a myslivost ve vztahu k životnímu prostředí
 • Vliv cestovního ruchu na životní prostředí
 • Vliv těžby, průmyslu a dopravy na životní prostředí
 • Ochrana půdy
 • Ochrana vod
 • Ochrana ovzduší
 • Odpady — jejich druhy a možnosti využití
 • Odstraňování odpadů
 • Organizace a právní nástroje péče o životní prostředí
 • Trvale udržitelný rozvoj
 • Hygiena a toxikologie v životném prostředí
 • Meteorologické prvky a jevy
 • Meteorologické útvary, fronty a oblačnost
 • Hydrologie tekoucích a stojatých vod
 • Vodohospodářství — pitná a odpadní voda

 

V Praze dne 22. září 2021