Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

 

Pro obor RVP: Veterinářství; ŠVP: Veterinářství jsou stanoveny tyto odborné předměty: