Nahoru

Organizace profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
RVP: Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Veterinářství; ŠVP: Veterinářství jsou stanoveny tyto předměty:

 1. český jazyk a literatura
  • skládá se z písemné zkoušky (8. dubna 2022) a z ústní zkoušky (20.−27. května 2022),
 2. anglický jazyk
  • skládá se z písemné zkoušky (22. dubna 2022) a z ústní zkoušky (20.−27. května 2022),
 3. chov zvířat
 4. biologie a mikrobiologie
  • koná se formou ústní zkoušky (20.−27. května 2022); v ústní zkoušce jsou zahrnuty předměty biologie, mikrobiologie a parazitologie, anatomie a fyziologie zvířat.
 5. nemoci zvířat
  • skládá se z praktické zkoušky (25.−28. dubna 2022) a z ústní zkoušky (20.−27. května 2022); praktická zkouška probíhá ve školní veterinární klinice nebo v prostorách Veterinární nemocnice v Českém Brodě a obsahem je ověření praktických dovedností osvojených v rámci učební a odborné praxe. V ústní zkoušce jsou zahrnuty předměty nemoci zvířat, porodnictví a inseminace, základní chirurgické postupy.

nepovinné předměty:

 1. hygiena a technologie zpracování živočišných tuků