Nahoru

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

Pro obor RVP: Veterinářství; ŠVP: Veterinářství jsou stanoveny tyto odborné předměty:

 • povinné předměty:

  1. chov zvířat
  2. nemoci zvířat
  3. biologie a mikrobiologie
 • nepovinné předměty:

  • hygiena a technologie zpracování živočišných tuků
  • matematika+ (vyšší úroveň matematiky)
   • skládá se formou písemného testu, zadaného CERMATem, který jej také vyhodnocuje − vhodné pro uchazeče vybraných VŠ.