» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Ekonomika a provoz zájmových chovů
denní i dálková forma

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa
Uplatnění absolventa

 

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Ekonomika a provoz zájmových chovů je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti zájmových chovů (chov psů a koček, koní, exotických ptáků a savců, hlodavců a laboratorních zvířat, akvaristika a teraristika) a v oblasti ekonomické, daňové a právní. Tyto stěžejní části vzdělávacího programu jsou pak rozvíjeny ve vazbách na ostatní moduly − např. psychologii, sociální komunikaci, etiku, anatomii zvířat, etologii, nemoci zvířat nebo povinně volitelné moduly týkající se animoterapie.

Studium vybaví absolventa takovými poznatky, aby našel uplatnění buď jako zaměstnanec v některé organizaci (ať už podnikatelském subjektu nebo organizaci neziskové, například zájmovém sdružení) zaměřené obecně na péči o zvířata, na zájmové chovy, na zabezpečení potřeb zvířat a podobné činnosti, nebo jako zakladatel takové organizace či osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která v některé z těchto oblastí již podniká, nebo teprve hodlá podnikat.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Nahoru

 

Profil absolventa

Cílem studia vzdělávacího programu Ekonomika a provoz zájmových chovů je připravit absolventa s výraznou praktickou orientací, která mu zabezpečuje vysokou míru a rychlost adaptability při výkonu konkrétního povolání. Cílem studia je nejen získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů ve vztahu ke zvířatům. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností a postojů.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

Nahoru

 

Uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni pro široké spektrum činností zejména ve všech organizacích (podnikatelských i neziskových) zabývajících se zájmovými chovy i dalšími aktivitami týkajícími se zvířat, jako jsou například hotely, školky a salóny pro zvířata, hlídání a venčení zvířat, psí školy a školky pro štěňátka, záchytná zařízení pro opuštěná zvířata, zajištění transportu zvířat, výstavnictví, záchranná a odchytová služba, pietní služby při úhynu zvířat.

Jedná se zejména o tyto pracovní pozice na trhu práce:

Nahoru