Nahoru

Rozpočet VOŠ, SPŠ a SOŠ

Hodnoty finančního vypořádání za rok 2015:

Hlavní činnost platy MŠMT 33 046 000 Kč
OON 2 145 000 Kč
odvody 12 296 000 Kč
ONIV přímé 746 000 Kč
ONIV provozní 10 645 300 Kč
dotace MŠMT
(podpora odborného vzdělávání)
562 568 Kč
dotace MŠMT
(zvýšení platů pracovníků ve školství)
1 482 321 Kč
dotace MŠMT
(zvýšení platů pedagogů)
231 093 Kč
dotace MHMP
(výuka cizích jazyků)
286 000 Kč
Uvedené hodnoty finančního vypořádání odpovídají rozpočtovým ukazatelům a byly vyčerpány v plném rozsahu. Překročen byl ukazatel na platy zaměstnanců o 53 700,- Kč a na jeho krytí byly použity prostředky z fondu odměn. Výsledek hospodaření v roce 2015 za běžné účetní období byl se ztrátou 77 549,51 Kč. Ztráta byla pokryta ziskem v doplňkové činnosti.
Doplňková činnost výnosy 3 344 000 Kč
náklady 1 931 000 Kč

 

Hodnoty finančního vypořádání za rok 2016:

Hlavní činnost platy MŠMT + MHMP 35 947 000 Kč
OON MŠMT + MHMP 2 465 000 Kč
OON ostatní zdroje (Erasmus) 74 000 Kč
odvody MŠMT + MHMP celkem
bez dotací
13 225 000 Kč
ONIV přímé 1 047 000 Kč
ONIV provozní 15 812 000 Kč
dotace MŠMT
(podpora odborného vzdělávání)
650 000 Kč
dotace MŠMT
(zvýšení platů pracovníků ve školství)
1 142 000 Kč
dotace MHMP
(výuka cizích jazyků)
314 000 Kč
Finanční limity na mzdy, dotace i ONIV byly plně vyčerpány.
Z investičního fondu bylo použito 3 922 000 Kč na opravy šaten, sprch, podlah, obvodových stěn, výtahové šachty, na zámečnické a lakýrnické práce, rekonstrukci WC, systém generálního klíče, drobné opravy majetku, nákup služebního automobilu FORD, kopírovacího stroje, polarimetru, mycího stroje a kotle do školní jídelny, rohlíkovače do pekárny a koženkové předělovací stěny.
Z rezervního fondu bylo použito 1 789 000 Kč na nákup notebooků, PC, monitorů, nábytku do učeben, vodní lázně, mrazáku do pekárny, dataprojektorů a drobných učebních pomůcek.
Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo použito 422 000 Kč na kulturu a sport, nákup drobného materiálu a majetku, peněžní a nepeněžní dary, penzijní připojištění a stravování zaměstnanců.
Z fondu odměn bylo použito 19 000 Kč ke krytí překročeného ukazatele na platy zaměstnanců.
Další dotace byly použity ve výši 45 000 Kč na projektové dny, 4 700 Kč na příspěvek studentům na aklimatizační kurz, 1 514 600 Kč na opravy učeben a interiéru budovy v Podskalské, 2 418 500 Kč na stavební úpravy v budově Pštrossova, 135 000 Kč na vybavení laboratoří a 202 800 Kč na opravu fasády v budově Pštrossova.
Výsledek hospodaření v roce 2016 za běžné účetní období byl se ztrátou 134 000 Kč, která byla kryta ze zisku z doplňkové činnosti.
Zisk z doplňkové činnosti ve výši 1 441 000 Kč je navržen k přidělení do rezervního fondu.
Doplňková činnost výnosy 3 762 000 Kč
náklady 2 187 000 Kč
zisk po zdanění 1 575 000 Kč

 

Na rok 2017 jsou v rozpočtu stanoveny tyto ukazatele:

Neinvestiční prostředky celkem 59 522 000 Kč
Z toho platy 34 821 000 Kč
OON 2 450 000 Kč
odvody 13 369 000 Kč
ONIV přímé 856 000 Kč
ONIV provozní 8 026 000 Kč