Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Analýza potravin
ŠVP: Analýza potravin

 

Pro obor RVP: Analýza potravin; ŠVP: Analýza potravin jsou stanoveny tyto odborné předměty: