Nahoru

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Analýza potravin
ŠVP: Analýza potravin

Pro obor RVP: Analýza potravin; ŠVP: Analýza potravin jsou stanoveny tyto odborné předměty:

 • povinné předměty:

  1. mikrobiologie
  2. analytická chemie
  3. volitelně předmět fyzikální chemie a instrumentální analýza
  4. nebo chemie potravin a biochemie
  5. anebo technologie potravin
 • nepovinné předměty:

  • chemie potravin a biochemie (pokud není jako volitelný předmět)
   • skládá se pouze z písemné zkoušky,
  • technologie potravin (pokud není jako volitelný předmět)
   • skládá se pouze z ústní zkoušky,
  • fyzikální chemie a instrumentální analýza (pokud není jako volitelný předmět)
   • skládá se pouze z písemné zkoušky,
  • matematika+ (vyšší úroveň matematiky)
   • skládá se formou písemného testu, zadaného CERMATem, který jej také vyhodnocuje − vhodné pro uchazeče vybraných VŠ.