Nahoru

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2018/2019

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
2. ročník denního studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2018/2019
 
31. srpna 9:00 h - zápis ke studiu
do 12. října žádosti o uznání atestů (na zimní i letní období)
do 15. října školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 5. října hodnocení průběhu odborné praxe, odevzdat vedoucímu studijní skupiny
do 19. listopadu přihlášky k výuce modulů pro letní období, odevzdat vedoucímu studijní skupiny (mimo PTB)
do 28. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2018/2019
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 1. března přihlášky k výuce modulů pro 3. ročník, odevzdat vedoucímu studijní skupiny
do 16. dubna smlouvy na praxi – na dva měsíce, odevzdat na studijní oddělení
 * tři vyhotovení smluv s originály podpisů
       (pokud je smlouva na oba měsíce s jednou firmou)
    nebo šest vyhotovení smluv s originály podpisů
       (pokud jsou smlouvy na praxi na každý měsíc zvlášť s jinou firmou)
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
 VZOR vyplnění dat absolvování praxe:
 a to v termínech níže uvedených, a smluvní strany jsou vázány ujednáními vyplývajícími z této smlouvy:
 a) --------------------- pro 1. ročník
 b) 3. 6. – 28. 6. 2019 pro 2. ročník
 c) 2. 9. – 27. 9. 2019 pro 3. ročník
do 15. dubna přihláška k Absolventské práci, odevzdat vedoucímu studijní skupiny
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
do 31. května do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení