» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Závazné termíny pro studenty VOŠ
ve školním roce 2017/2018

 

1. ročník denního studia 1. ročník dálkového studia  
2. ročník denního studia 2. ročník dálkového studia  
3. ročník denního studia 3. ročník dálkového studia  
   
 
3. ročník denního studia
  
ZIMNÍ OBDOBÍ 2017/2018
 
30. srpna 9:00 h - zápis ke studiu
do 15. října školné za zimní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 6. října hodnocení průběhu odborné praxe, odevzdat vedoucímu studijní skupiny
do 26. ledna do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
  
LETNÍ OBDOBÍ 2017/2018
 
do 15. února školné za letní období (č. ú. 2001930006/6000)
   variabilní symbol = evidenční číslo
do 3. dubna metadata k Absolventské práci do programu GraduSet
do 3. května do 15:00 h - Absolventská práce v listinné podobě, odevzdat na studijní oddělení
    1x vazba v tvrdých deskách (POZOR na správnost titulní strany)
    průběh zpracování ABS práce
do 11. května digitální verze Absolventské práce do programu GraduSet
do 28. května oponentský posudek, odevzdat na studijní oddělení
 * formulář ke stažení na www.podskalska.cz/stahnivos.asp
do 1. června do 12:00 h - index ke kontrole na studijní oddělení
do 4. června poslat prezentaci k obhajobě na email: keindl@podskalska.cz