Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

 

Pro obor RVP: Technologie potravin; ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků jsou stanoveny tyto odborné předměty:

PRO DENNÍ STUDIUM:

PRO DÁLKOVÉ STUDIUM: