Nahoru

Organizace profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
RVP: Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

DÁLKOVÉ STUDIUM:

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Technologie potravin; ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků jsou stanoveny tyto předměty:

  1. český jazyk a literatura
    • skládá se z písemné zkoušky (8. dubna 2022) a z ústní zkoušky (23.−24. května 2022),
  2. anglický jazyk
    • skládá se z písemné zkoušky (22. dubna 2022) a z ústní zkoušky (23.−24. května 2022),
  3. technologie
  4. analytická chemie
  5. biologie a mikrobiologie

nepovinné předměty:

  1. fyzikální chemie