Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

 

Pro obor RVP: Ekologie a životní prostředí; ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí jsou stanoveny tyto odborné předměty: