Nahoru

Organizace profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
RVP: Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Ekologie a životní prostředí; ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí jsou stanoveny tyto předměty:

 1. český jazyk a literatura
  • skládá se z písemné zkoušky (8. dubna 2022) a z ústní zkoušky (20.−25. května 2022),
 2. anglický jazyk
  • skládá se z písemné zkoušky (22. dubna 2022) a z ústní zkoušky (20.−25. května 2022),
 3. monitorování životního prostředí
  • skládá se z praktické zkoušky obsahující témata laboratorních cvičení z biologie a chemie (20. a 21. dubna 2022) a z písemné zkoušky zahrnující témata z předmětů monitorování životního prostředí, hydrologie a meteorologie a geologie (11. dubna 2022),
 4. ochrana životního prostředí
 5. biologie a ekologie

nepovinné předměty:

 1. chemie a ekologie