Nahoru

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

Pro obor RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů jsou stanoveny tyto odborné předměty:

PRO DENNÍ STUDIUM:

PRO DÁLKOVÉ STUDIUM:

 • povinné předměty:

  1. technologie
  2. analytická chemie
  3. biologie a mikrobiologie
 • nepovinné předměty:

  • fyzikální chemie
   • skládá se pouze z ústní zkoušky,
  • matematika+ (vyšší úroveň matematiky)
   • skládá se formou písemného testu, zadaného CERMATem, který jej také vyhodnocuje − vhodné pro uchazeče vybraných VŠ.