Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

 

Pro obor RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů jsou stanoveny tyto odborné předměty:

PRO DENNÍ STUDIUM:

PRO DÁLKOVÉ STUDIUM: