Nahoru

Organizace profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

DENNÍ STUDIUM:

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů jsou stanoveny tyto předměty:

 1. český jazyk a literatura
  • skládá se z písemné zkoušky (8. dubna 2022) a z ústní zkoušky (16.−19. května 2022),
 2. anglický jazyk
  • skládá se z písemné zkoušky (22. dubna 2022) a z ústní zkoušky (16.−19. května 2022),
 3. technologie
 4. analytická chemie
 5. biologie a mikrobiologie

nepovinné předměty:

 1. fyzikální chemie

DÁLKOVÉ STUDIUM:

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a  ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů jsou stanoveny tyto předměty:

 1. český jazyk a literatura
  • skládá se z písemné zkoušky (8. dubna 2022) a z ústní zkoušky (23.−24. května 2022),
 2. anglický jazyk
  • skládá se z písemné zkoušky (22. dubna 2022) a z ústní zkoušky (23.−24. května 2022),
 3. technologie
 4. analytická chemie
 5. biologie a mikrobiologie

nepovinné předměty:

 1. fyzikální chemie